čtvrtek 6. září 2018

Přemostění u Lechovic nebude

Božicemi se v posledních dnech začaly šířit "zaručené" informace o stavbě mostu na silnici II/414 (Božice - Borotice - Lechovice) přes nově budovaný obchvat silnice I/53 před Lechovicemi. Všechny tyto "věrozvěsty" musíme zklamat, protože se zde žádný most stavět nebude.


Ředitelství silnic a dálnic v těchto dnech aktualizovalo informace ke stavbě obchvatu Lechovic, včetně mapových příloh a vysvětlivek.
No a zde se dočteme, že "Křižovatky se silnicí II/414 Lechovice - Borotice a se silnicí III/3974 ve směru na Čejkovice jsou řešeny jako úrovňové.... Na trase projektovaného obchvatu je navrženo celkem pět mostních objektů - most přes Jevišovku, most přes staré koryto Jevišovky, most přes polní cestu a mlýnský náhon, most na polní cestě přes silnici I/53 a most přes biokoridor." Mosty jsou v mapě vyznačeny.
Podle zveřejněného harmonogramu bude obchvat Lechovic uveden do provozu v prosinci 2019, tzv. za rok a něco. Tak se nechme překvapit.
Třeba tím, jestli budou na úrovňové křižovatce ve směru na Borotice zřízeny odbočovací pruhy???!!!

             (lan)Žádné komentáře:

Okomentovat