sobota 12. ledna 2019

Jak se v Božicích plánovalo

Kulturní dům v roce 1960
Současná božická radnice nemá moc chuti zveřejnit aspoň rámcové plány toho, co by chtěla v roce 2019 v obci udělat. Našel jsem v archivu zápis ze 17.3.1949, tedy 70 let starý, kde takový nástřel akcí je. Já vím, je to takový formální komunistický plán, ale je.K tomu bych jenom dodal, abychom tehdejší život viděli v souvislostech, že od 1.2.1949 byly Božice a tehdy ještě samostatné České Křídlovice začleněny do okresu Mikulov, který sahal od Hrádku po Valtice a tvořil takový "nárazníkový rohlík", kterým tehdejší režim připravoval zvýšenou ostrahu československo - rakouských hranic a vytvoření tzv. železné opony. Je to taky doba, kdy v Božicích oslovoval hostinský Antonín Daněk vytypované osoby, nechal je podepisovat přihlášky do odbojové organizace Světlana a sháněl funkční vysílačku. Jenže 11. března 1949 připravila Státní bezpečnost po celé Moravě akci, při níž měli být jí známí členové Světlany zatčeni. Díky mladému Svatopluku Župkovi, který zrovna opravoval zámek dveří v dnešní Zedníčkově vile, kde bylo tehdy sídlo SNB České Křídlovice, se podařilo Daňka varovat a ten zatčení unikl. Týden se ukrýval na Kolonii u Ladislava Smrčka a poté se mu ve společnosti hlavního velitele Světlany Antonína Slabíka, jeho švagrové a ještě jedné dámy přejít v oblasti Vranovska Dyji a uprchnout do Rakouska.

Ani v takových chvílích se život v Božicích nezastavil a plánovalo se, co by se mělo v obci udělat.
Takže čteme: místní rozhlas, kulturní dům, zbudování hřiště, úprava studní, úprava cest a návsi, dosadit mezery lesa.

Místní rozhlas byl prioritou (a při kvalitě/nekvalitě toho současného je i dnes), neboť o kousek výš se píše: "Úprava bubnování. Na místech, kde se hlásí, bude vyvěšováno oznámení. K tomu účelu se dají zhotovit dřevěné tabulky." V jiném zápisu je ještě dodatek, že obecnímu bubeníkovi bude zakoupeno jízdní kolo.
Na kulturním domě se taky intenzivně pracovalo. Brzy po válce měl být postaven na místě Dubova hostince (mezi Pajerovým a Fňukalovým), ale to se nepovedlo. Dalším vytypovaným místem se staly koncem 50.let dvě stodoly, které v 50. letech sloužily jako garáže pro traktory a sklad PHM. To je dnešní Hostinec u Kudličků. Kulturák byl otevřen v roce 1960.
Zbudování hřiště. I to se povedlo. Již v roce 1952 byla postavena zděná tribuna (před časem v tichosti odstraněná), byly vysázeny kolem areálu budoucího hřiště topoly, které později byly zdrojem nepořádku (listí) i alergií, takže v první polovině 90. let byly kompletně zlikvidovány. V roce 1954 se na hřišti začalo hrát...
Úprava studní. Měl jsem tady před léty fotografii, jak byla hloubena studna v ulici ke hřbitovu. Kdo chce, ať si ji na tomto blogu vyhledá. A takových akcí na úpravu studní proběhlo v celé obci desítky. Několik z těchto studní je stále funkčních, ale jak všichni víme, dneska už je dávno s vodou problém.Někdo hloubí, někdo se snaží dělat nové vrty. Všechno marné a zbytečné. Radikální rozhodnutí kolem vody připravuje současný ministr Brabec. Možná bude součástí jeho opatření i zákaz nových soukromých vrtů!
Úprava cest a návsi. Tak to je božický evergreen dodnes. Pořád někde opravujeme chodníky a místní komunikace, pořád někde budujeme nové a pořád to nemá konce. Projděte se třeba cestou od Sedlákových k Hrbkovým (Pěchovo), nebo jeďte k Šebečkovým či Koledovým .... to mě jen tak napadly cesty, které mám blízko a kudy občas chodím.... Tehdejší božická náves byla dole kolem kapličky-zvoničky. Poslední úpravy zde proběhly těsně před loňskými volbami .... Kde mají Božice dneska náves, nikdo neví. Nikoho to nezajímá, ani netrápí. Je to škoda....
Dosadit mezery lesa. Tak na tento bod už současná radnice rezignovala, protože v našich podmínkách se nedá žádný les vysadit. Všechno zaroste agresivními importovanými dřevinami, na prvním místě akátem!!!

Takže si počkáme, jaký plán nám za měsíc předloží současná božická radnice a uvidíme, jak se za 70 let změnily priority budování naší obce.

                                       (lan)

Hostinec u Dubů, plán na nový KD

Současný krasavec. Je to tak komplikovaná a domaštěná
stavba, že ji stejně jednou čeká kompletní zbourání.

Původní božická náves...

...v 60. letech ...

... a dnes

Jedna z funkčních studen opravená z donucení v roce 2018
po srážce dvou automobilů. Až poté sem byla dána silniční
zrcadla, po nichž jsme dlouhá léta marně volali.....Žádné komentáře:

Okomentovat