středa 30. ledna 2019

Toulky božickou přírodou. Mokřady a klimatická změna

Mokřad na Příčním potoce u Dvoru
 Hoja na Kolonce
Ještě v sobotu 26.1.2019 to kolem Božic na pořádnou zimu nevypadalo ani omylem. Za vinohradem u Donáta se právě likviduje uschlá "alej" borovic a poslední božický mokřad u kolonkářského Dvoru Hoja měl vodu.A tak jsem docela zvědav, jestli se letos obec Božice nějak viditelně přihlásí ke Světovému dni mokřadů již tuto sobotu 2.2.2019.

2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva v roku 1971. Dnes má Ramsarská úmluva celkem 169 smluvních stran, tedy států, které se k ní připojily. Každá smluvní strana je povinna zařadit alespoň jeden ze svých mokřadů na „Seznam mokřadů mezinárodního významu“, který úmluva spravuje, a zajistit adekvátní ochranu a rozumné užívání mokřadů na svém území. Seznam v současné době čítá 2 208 mokřadů celého světa o celkové rozloze 210 mil ha. Česká republika je smluvní stranou úmluvy od r. 1990 a na seznamu má zapsáno celkem 14 mokřadů. Jsou mezi nimi rybniční soustavy, říční nivy, rašeliniště a dokonce i jeden ojedinělý podzemní mokřad.
Letošním mottem Světového dne mokřadů je „Mokřady a klimatická změna„.
Mokřady patří mezi nejvýznamnější, ale současně i světově nejohroženější ekosystémy. Fungují např. jako přírodní houba proti záplavám a ukládají oxid uhličitý, čímž přispívají k regulaci změny klimatu. Bohužel, mokřady jsou často vnímané jako nepotřebný a nevyužitelný prostor a proto vždy byly a naneštěstí stále jsou, terčem likvidace, zejména vysoušení a proměny na sušší zemědělskou půdu. 
V Božicích naštěstí postupujeme opačně a mokřadů na našem katastru za posledních 20 let významně přibylo. V současné době u nás máme čtyři, z nichž největší je Niva pod Božicemi.
           (lan)


Žádné komentáře:

Okomentovat