pondělí 14. ledna 2019

Na přednášku JMM: Když římské legie zaplavily Podunají

Cyklus přednášek, který pořádá Jihomoravské muzeum ve Znojmě začal minulý týden a pokračuje každý čtvrtek v 19 hodin v sále Znojemské besedy ve Znojmě. Až do 4.4.2019. Jako druhý bude 17.1.2019 hovořit Balazs Komoróczy o tlaku římských legií na naše území.

Tenkrát u nás ještě nebyli Slované, ale germánské kmeny Markomanů (Čechy) a Kvádů (Morava a Slovensko). Víme, že římské legie ležely až u dnešních Hrušovan n. Jev. a samozřejmě největší tábor měly u zatopeného Mušova. Byl jsem tam před zaplavením na vykopávkách, jak jsme hovorově nazývali archeologický výzkum.
Žádné komentáře:

Okomentovat