sobota 2. března 2019

Jak na vítání občánků, životní jubilea a tak.... (akt.3.3.)

Setkávají se s tím ve všech obcích. Opatření GDPR zasáhlo do všech sfér našeho života a i obce a města musí ke svým občanům přistupovat jinak. Ať už jde o kdysi velmi známé "vítání občánků", tak různé oslavy kulatin, zlaté svatby atd. atd. Zaujal mě proto při mé včerejší návštěvě Uherského Brodu článeček v Brodském zpravodaji.


Praví se v něm, město nabízí občanům možnost přivítat nově narozeného občánka do života. Je na občanovi, jestli si to na matrice (na obecním úřadě) domluví, nebo ne. Město (obec) oznámí veřejnosti, kdy se "vítání" koná a počítá jen s těmi, kdo o obřad projeví zájem.
A tak to vlastně je i při takových akcích jako je "výsadba aleje života", nebo oslavy životních jubileí. Kdo si přeje vysadit strom pro svého narozeného potomka, přihlásí se na obecním úřadě a strom se pro něj zakoupí. Když zájem neprojeví (sám se nepřihlásí), žádný strom se za něj nevysadí. A totéž se týká životních jubileí. Ten, koho se to týká nebo možná i jeho rodinný příslušník, oznámí na obecní úřad, že by chtěl třeba slavností "zlatou svatbu" nebo oslavu životního jubilea (to se většinou chodívalo do rodiny) a obecní úřad se k této žádosti vyjádří. Nikoliv naopak, že obecní úřad někoho oslovuje nebo k této události zve. To je možné, až poté když na žádost občana úřad odpoví kladně a domluví si vhodný termín.
Neříkám, že je to jediné možné, ale přijde mi to schůdné a rozumné. Podstata je v tom, že se nejprve ozve občan, o něco požádá, dostane z úřadu odpověď a pak se buď navrhne nebo domluví termín akce. Tímto způsobem se předejde nedorozuměním a nepříjemnostem spojeným s případnou neúčastí nebo nezájmem občana.
                   (lan)

Brodský zpravodaj 02/2019:


A takhle řeší jinde blahopřání a vzpomínky. Toto je z Moravskobudějovického zpravodaje:


Žádné komentáře:

Okomentovat