úterý 5. března 2019

Jak se regulovala Jevišovka

Přehrada Jevišovice z let 1894 - 1897
Dnešní podoba toku řeky Jevišovky je umělá. Uměle vytvořená po velkých zásazích člověka. Bývalý redaktor znojemských regionálních novin Eman Macoun na to upozornil ve svém pravidelném fotoseriálu ve Znojemsku.


V dřívějších dobách, píše E. Macoun, regulovalo průtok řeky Jevišovky a jejích přítoků osm desítek rybníků. Jenom v úseku Lechovice - České Křídlovice - Božice - Hrušovany n. Jevišovkou jich bylo osm! A že se jednalo o velmi rozlehlé rybníky. Však taky řada míst dodnes upomíná na to, že zde byla vodní plocha: Křídlovický rybník, Božický rybník (Na rybníkách pod terasami), Hrádecký rybník, Janův rybník...
Jenže většina z nich byla během 19. století zrušena, vysušena a zúrodněna. Následky však na sebe nenechaly dlouho čekat. Voda často vystoupila z úzkého říčního koryta a způsobila nemalé škody. Ty největší v letech 1880 a 1947. Při povodni roku 1880 mj. strhla rozbouřená hladina i kamenný barokní most přes Jevišovku v Božicích. Ohrožené božické děti tenkrát zachránila duchapřítomnost pana faráře Maxe Mayera. Vzpomínku na tuto událost jsem zde již před léty publikoval. Při velkém jarním tání roku 1947 sahala voda až k prvním domům Božic (Solařovo, Hatašovo), zaplavila první fotbalové hřiště v Božicích a "zimoviště" známých kolotočářů.
Nově zřízený meliorační úřad ve Vídni vedený ing. Adolfem Friedrichem počítal se zřízením malé nádrže u Výrovic a úpravou toku Jevišovky od Tvořihráze až po vtok do Dyje. Jenže velké jarní tání roku 1887 způsobilo úplnou pohromu.
Tato pohroma ukázala, že připravený projekt ing. Fridricha s takovým množstvím vody nepočítal a tak došlo v výrazné projektové změně. Jejím výsledkem bylo vybudování první kamenné přehrady ve střední Evropě. Stalo se tak v letech 1894 - 1897 u Jevišovic a na její stavbě se podíleli italští dělníci, kteří měli s tímto typem staveb zkušenosti, podobně jako s budováním železničních tratí v místech, kde trati bránily skály. Italové ("barabáci") uměli již při odstřelování skal používat dynamit.
Už čtyři měsíce před dokončením (30.10.1897) zadržela přehrada první velkou vodu, hladila dostoupala jenom do výše šesti metrů a zachránila úrodu nejméně za 40 000 zlatých, což představovalo zhruba pětinu stavebních nákladů, píše E. Macoun v seriálu Znojmo viděno dvojmo.
V Božicích nahradil zřícený kamenný most most moderní, železobetonový. Asi by sloužil dodnes, kdyby jej ustupující nacisté nevyhodil 8.5.1945 do vzduchu... podobně jako zbylé mosty na Jevišovce v Zámlýní i na Kolonce. Současný most je z roku 1970.
Další regulace Jevišovky přišla v třicátých letech a zatím poslední v polovině šedesátých let. Tok Jevišovky byl narovnán, nádherné meandry zmizely, kouzlo Jevišovky jakbysmet. Snad jenom malá kamenná "koupališťátka" slouží něčemu rozumnému.

                  (lan)
Historické rybníky na Jevišovce v Božicích

Jevišovka v Božicích roku 2013

Žádné komentáře:

Okomentovat