úterý 12. března 2019

Před 70 roky řádila v Božicích policie

Ze kterých dveří vyběhl ozbrojený
Daněk? Jeden jím postřelený příslušník
StB ležel podle záznamů pod oknem
Bylo to přesně před 70 lety, bylo to skutečně v Božicích, jenom tu neřádila policie, ale "bezpečnost". Veřejná i státní. Dohromady zvané SNB. Místa, která byla tehdy "žhavá" známe všichni. Služebna SNB České Křídlovice (dnešní Zedníčkovo), Smetanova masna naproti, Daňkův hostinec (dnešní kino Marta).


Taky trošku Župkova kovodílna na výrobu patentních tužek, tzv.verzatilek (dnes Látalovo), Župkův dům (kdysi Thavonovo), dům Ladislava Smrčka na božické Kolonii, nádraží Božice a nádraží Hodonice.
Hlavní aktéři: Antonín Daněk, František Mana, Josef Matůš, Svatopluk Župka, Antonín Švarc, Františka Daňková, Josef Kudlička, Bohumil Paděra, František Smetana, Antonín Nevídal ...
Příběh:
V Božicích u svého kamaráda Daňka hledali už 1.3.1949 pomoc dva prchající Světlanáři z Valašska J.Matúš a Fr.Mana. Na Valašsku totiž StB udeřila už v těch dnech. Josef Kudlička je zavedl na Kolonii,ale rolník L. Pavlík jim (asi z obav před možnou provokací nebo prostě z obav) odmítl poskytnout dočasný úkryt. Navíc tuto věc oznámil veliteli stanice SNB A. Nevídalovi. Ten se zachoval velice statečně, nic "nahoru" nenahlásil, pouze si 8.3.1949 k "pohovoru" pozval J. Kudličku. Tento statečný postoj byl později jedním z důvodů Nevídalova zatčení a odsouzení k vysokému trestu vězení. Matúš a Mana pobyli několik dní u Smetanů (na masně) a poté se přes pole dostali na nádraží v Hodonicích. Někde na poli za Božicemi (Č. Křídlovicemi) zahrabali do země veškeré písemné materiály, které měli u sebe. Všimli si totiž zvýšené aktivity policejních složek a bylo jim jasné, že by jim důkazní materiál moc nepomohl.

Před polednem 11.3.1949 se na stanici SNB (dnes Zedníčkovo) dostavilo malé komando StB a požádalo velitele stanice Antonína Nevídala, aby je doprovodil k Daňkovi, že tento bude zatčen. Shodou okolností opravoval zámky na dveřích stanice mladík Svatopluk Župka, rovněž člen Světlany. Zástupce velitele Švarc mu v nestřeženém okamžiku dal pokyn, aby sedl na kolo a jel Daňka varovat. Daněk nelenil, pár dokumentů ukryl na dvoře Župkova zámečnictví a s mladým Župkou utíkal pozadu k Župkům. Okny do ulice pozoroval, co se venku děje a když spatřil na ulici příslušníky policie, neváhal, vyběhl na dvůr, na zahradu, přeskočil zeď a zadní cestou se rychle přesouval na Kolonii. Shodou okolností potkal na polní cestě člena Světlany L. Smrčka. Ten zrovna vozil na pole hnůj. Daněk mu stručně vysvětlil, co se děje a Smrček jej na několik dní ukryl v zadním traktu svého domu. Za pomocí Paděry, Kudličky a Švarce se Daněk dostal na nádraží a pryč z Božic. Týden se ukrýval u Olbramkostela a poté společně s hlavním velitelem Světlany Antonínem Slabíkem z Komořan a dvěma dalšími osobami překročil u Čížova hranice do sovětské okupační zóny Rakouska.

Otázky, jizvy a nejasnosti zůstávají:
1. Kým skutečně byl Antonín Daněk? Jak se dostal k partyzánům? Jaká byla jeho skutečná úloha ve Světlaně? Co se odehrálo a co se mělo odehrát při zatýkání A, Daňka 15.5.1949 u Smetanovy masny? 
2. Proč byly při květnovém zatýkání Antonína Daňka podniknuty tak rozsáhlé policejní manévry? Proč jim velel samotný šéf StB Uherské Hradiště Ludvík Hlavačka? Proč StB neprovedla řádné vyšetření božických událostí z 15.5.1949, když při nich byl Daňkem vážně postřelen Hlavačka i jeho zástupce?
3. Proč byly božickým členům Světlany a lidem obviněným z napomáhání vyměřeny v soudním procesu v červnu 1951 tak vysoké tresty? Švarc - 25 let, Kudlička - 20 let, Nevídal - 18 let ... i tresty vedlejší (peněžité tresty, konfiskace jejich majetku a ztráta čestných občanských práv?
4. Proč nebyly - i přes v současnosti probíhající výstavu o Světlaně v Národním památníku v Praze na Vítkově - zveřejněny komplexní výsledky odborného bádání? A je otázkou, jestli nějaké takové bádání probíhá?
5. Kolik občanů Božic pražskou výstavu o Světlaně navštívilo? Možná by mohla obec připravit společnou návštěvu? Ještě máme 14 dní čas...

                                (lan)

Daňkův hostinec (dnešní kino Marta), kde mělo 11.3.1949 dojít
 k zatčení A. DaňkaŽádné komentáře:

Okomentovat