úterý 15. dubna 2014

Co nového v (božickém) zemědělství. Kravíny a stáje ožívají

Dojnice ve výběhu
Život na vesnici, to bylo ještě před čtvrtstoletím hlavně o práci v zemědělství nebo ve vztahu k zemědělství. Dneska ani nevíme, kdo na polích hospodaří, komu patří který objekt a jak se vůbec podnikatelský subjekt jmenuje. Podle mého názoru je to tak správně.
Co je vlastně komu po tom, co kdo dělá, v jakém rozsahu se věnuje své práci a jaké obtíže či radosti musí přitom zdolávat. Třeba obecní kronika před listopadem 1989, jest toho důkazem v tom opačném slova smyslu - změť desítek číselných údajů (asi jako v současnosti pohled na závěrečný účet obce), ze kterých se stejně pořádně nic nedozvíte.
Přesto čas od času něco k zemědělství probleskne do médií i dnes.
Tak třeba v Rovnosti se v těchto dnech objevil materiál nazvaný Miliony eur zlepší podmínky chovu krav a ovcí. Lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka, sám soukromý zemědělec, chce zastavit útlum chovu dobytka a nabízí chovatelům skotu pro rok 2014 dotace ve výši 57 milionu eur. Podle těchto informací využijí dotace i někteří chovatelé na Znojemsku. Je však patrný velice rozdílný přístup k těmto dotacím.
Zatímco Babišovo Agro Jevišovice má informace z první ruky a na dotace "na zlepšení životních podmínek chovaných zvířat" se už třese, ostatní zemědělští podnikatelé zrovna neskáčou v euforii. Citován je božický podnikatel Ing. Marek Klíč: „O této možnosti prakticky nevím. Něco jsem zaslechl nebo četl, ale myslím si, že se jedná o dotace na modernizaci, které nejsou nárokové. Takže je nedostanou všichni. To znamená, že si zájemce musí podat žádost, sám zainvestovat ze svého a teprve potom dostane polovinu uznatelných nákladů na projekt," řekl Marek Klíč. Jak dodal, pokud zemědělci nemají na účtu volné miliony k použití, nemá pro ně valný smysl o peníze žádat. „Zajímavé to rozhodně je, ale zemědělců, kteří na tyto peníze dosáhnou, není tolik. My máme nějaké projekty připravené a sháníme peníze na investice z vlastních zdrojů," dodal Klíč. Jeho společnost chová dvě stě dvacet zvířat.
 Vůbec se mu nedivím, že zůstává nohama na zemi. Jenom lidé typu Andreje Babiše, kteří jsou momentálně "u lizu" půjdou do všeho. Za pár let o nich můžeme slyšet jako o podobných typech z nedávných let. Bludný začarovaný kruh se vůbec nemění, mění se jenom jedinci, kteří vždycky ví ...
P.S. A ještě malý dodatek k textu v Rovnosti. Je tam napsáno: ... Marek Klíč z božického družstva. Pěkný nesmysl. Marek Klíč nikdy v žádném božickém družstvu nefungoval. Žádné božické družstvo, pane redaktore, už navíc nějakých 20 let neexistuje! Zkrachovalo (ZD Borotice - Božice) a "spolkl" je Agropodnik Mašovice. A to je zase jiná písnička ...
                      (lan)
Kravíny ožívají a modernizují se

I tento objekt začíná žít

...z druhé strany

Původní ovčírna září novotou

Žádné komentáře:

Okomentovat