sobota 19. dubna 2014

Tudy cesta určitě nevede!

BEST ukazuje červená šipka správně,
malá šipka infotabulky pro cyklo-
stezku nás posílá doleva k Pastelkám!
V naší obci se objevily nové cedulky označující připravovanou cyklostezku Mezi poli a vinohrady. Nevím, jak se to mohlo stát, ale jedna z těchto orientačních tabulek je dokonale dezorientační.
Je umístěná na jedné "noze" reklamního poutače firmy Best (u nádraží, směr Hrádek, Velký Karlov) a už z jejich šipek je patrná disharmonie. Cyklostezka má totiž vést do Velkého Karlova a tudíž musí mít šipku stejně tvarovanou jako ji má BEST. Obojí je totiž ve stejném směru.
Takhle bude turista zmatený, neboť ho šipka posílá na slepou cestu k Pastelkám a pak mezi humny asi k bývalému smeťáku a pak na po většinu sezóny nesjízdnou polní cestu "mezi poli a vinohrady", buď na Kolonku, nebo k Hraběcí studánce. Prostě nesmysl.
Skoro to vypadá, že infocedulku nechal vyrobit někdo, kdo tuto trasu moc nezná, anebo ji umístil na špatnou tyč! Možná je to důsledek chyby ve značení Správy a údržby silnic Znojmo (na chybný tvar značení silnice u sýpky ve směru na Hrádek upozorňuji již řadu let, ale zatím pořád bezvýsledně). Zatím nikdo - ani SÚS Znojmo, ani naše obec - s nápravou chybného tvaru křižovatky nic neudělal. Tak než vyjedeme na novou cyklostezku, doufám, že bude vše uvedeno do richtiku!
                  (lan)


Žádné komentáře:

Okomentovat