pátek 19. srpna 2016

Jak byli kádrováni a šikanováni božičtí zemědělci

Na všechno špatné a problematické se rádo zapomíná. Někdy proto, že jsme v tom sami namočeni, někdy proto, že nepříjemné připomínky oživí vzpomínky na minulost a ptají se nás samotných: Bylo to tak správně? Nedalo se s lidmi jednat a pracovat jinak? A jak se bezmocně a vlastně zoufale ptá Miroslav Donutil v Pelíškách: "A komu tím prospějete, co?" Je v dnešní době četba dobového tisku z padesátých let něco jako "hudba z Marsu". Jen kdyby to nebyla drsná realita, která se dotýkala desítek božických rolníků a jejich rodin.


V roce 1954 vyšel v regionálním tisku článek nazvaný Vypořádat se rázně s lajdáckými zemědělci v Božicích. Píše se v něm: "V Božicích je celá řada poctivých rolníků, možno říci, že většina dobrých hospodářů, kteří svědomitě pracují a plní řádně dodávky vůči státu. Mezi takové patří zejména Karel Balousek, člen MNV, který hospodaří na výměře 14,20 ha zemědělské, z toho 14,10 ha orné půdy. Celoroční dodávku mléka má již téměř splněnu, obilí dodal na 100 %, olejniny a seno taktéž splnil, dodávku vajec dokončuje, hovězí maso má rovněž splněno a vepřového dodal již přes 60 % a zbytek dodá do konce roku.
Podobně hospodaří a plní dodávky státu i další rolníci, jako Rafael Havíř, Pavel Novák, Emanuel Mach, Josef Mahdal, František Vlk, Františka Kudličková, Marie Švancarová, Josef Virgl, Ludvík Škrabal a mnoho dalších. Takoví rolníci, dobří hospodáři a dodavatelé přispívají k tomu, aby se nám všem brzy lépe žilo.

V obci jsou však i špatní hospodáři, kteří neplněním svých povinností v dodávkách státu narušují rovnoměrné zásobování našich pracujících. Je to v prvé řadě František Raušer, s výměrou 18,77 ha zemědělské, z toho 18,51 ha orné půdy. Tento "výtečný" hospodář dluží státu téměř 30 centů obilí, 500 kg vepřového a více jak 500 kg hovězího masa, vejce a mléko má splněno jen asi na 50 % a brambor dluží rovněž mnoho centů.
O nic lepší není ani Antonín Bursa, hospodařící na výměře půdy přes 10 ha. Obilí dluží téměř 10 centů, vajec dluží téměř 1 000 kusů, mléka téměř 1 000 litrů taktéž ještě nedodal. Brambory měl vybrány, avšak tyto nedodával a čekal, že obdrží úřední výměr. K takovým se řadí i František Trantírek, Hermína Knechtová, Antonín Musil, František Krajza, Josef Fučík, Martin Vařák a někteří další neplniči dodávek.

Je nanejvýš nutné, aby si na lajdácké hospodáře a neplniče dodávek dobře "posvítil" místní národní výbor a netrpěl jejich stávající hospodaření a neplnění dodávek republice."
Podepsán Josef Bauer

Co k tomu dodat? Skoro všechno, protože dnešní internetová generace vůbec netuší, o čem je řeč!!!! Jaké dodávky? Jací neplniči? A co to je za lidi, když byli všichni v družstvech? Třeba se jednou bude někomu z potomků chtít k tomu něco říci. Já to aspoň trošku tuším, protože jsem v takové soukromě hospodařící rodině vyrůstal. S konvičkou s mlékem jsem v podvečer chodíval do místního kravína, aby moje babička plnila předepsanou dodávku mléka. Ta "divná" padesátá léta si však pamatovat nemůžu, do nich jsem se teprve narodil. Zaplaťpámbů!

           (lan)


Žádné komentáře:

Okomentovat