neděle 4. března 2018

Není Hoja jako Hoja?

Hraběcí studánka v šanovské části Hoja...
V Božicích máme místo, které na starších mapách najdeme pod názvem Hoja. Dvůr Hoja (dnes ve vlastnictví B. Čady), les Hoja, ve své západní části zvaný Horní Hoja, rybníky v Hoja, v nové době nazvané Karlovské rybníky podle dvora Karlov=Starý Karlov (nikdy jim tak ale nikdo neřekl) a taky pověstí proslavená lesní hospoda Hoja Wirthshaus.


Místa tajemná se silným geniem loci. Patří sem taky Hraběcí studánka a vše kolem Petrovického potoka, v nové době přejmenovaného na Příční potok. Nacházejí se zde neprozkoumané nebo neodborně otevřené (rozuměj vykradené) hroby - mohylníky z doby bronzové a z doby stěhování národů, kdy byli do těchto dávno opuštěných hrobů pohřbívání ustupující germánští Langobardi. Víme, že se pod vedením svého náčelníka stáhli do severní Itálie a tak nebyli zmasakrování přicházejícími kočovnými Avary. Název Lombardie existuje v severní Itálii dodnes. Avary vytlačili ze střední Evropy další přistěhovalci Slované (jejich původní spojenci) a po nich Maďaři. Tak se v 6.-8. století utvořilo ve střední Evropě osídlení odpovídající přibližně tomu dnešnímu.
Proměny krajiny se zachycují obtížněji, historická paměť v naší oblasti je dosti narušená. Víme však, že i zde jsou místa tajemná, tajuplná, různé přírodní anomálie... Existuje pověst o zvonu, pověst o knedlíkovém stromu u Pravic a taky pověst o likvidaci zlodějské bandy v Hostinci Hoja (taky do češtiny překládáno jako Hostinec Hájava).

No a teďka čtu, že v rumunských Transylvánských Alpách mají taky les Hoja! Píše se o něm toto:
Hoia Baciu leží v severozápadní části Rumunska hned u města Kluž. Je to poměrně malý lesík o rozloze zhruba tří kilometrů čtverečních, přesto je rejstřík tamějších mystérií velmi rozmanitý. Kromě záhadných zmizení se to tu hemží duchy, stromy mají podivně pokroucené kmeny a také zde vznikla slavná fotografie UFO, která je jako jedna z mála považována za pravou.
Už od středověku v místním kraji kolují pověsti o záhadně ztracených lidech. Nechybějí ani příběhy těch, kteří sice cestu ven našli, ale zestárli o řadu let, jako by navštívili jinou časovou dimenzi. Podobné případy jsou známé i z poměrně nedávné minulosti.
V 70. letech minulého století se v lese ztratilo pětileté děvčátko. Policie prohledala celý les, ale marně. Dívka nakonec sama vyšla zase ven, ale málokdo ji poznal. Byla dvakrát tak starší, což potvrdil i přivolaný lékař. Další obětí Hoia Baciu se stala žena, která se ven vypotácela s částečnou ztrátou paměti a u sebe měla minci z 15. století. Jak k ní přišla, to nevěděla.
V lese jsou i dnes velmi silná energetická pole. Virgule psychotroniků se nestíhají otáčet, citlivější lidé si stěžují na nevysvětlitelné bolesti hlavy. Další záhadou jsou kmeny stromů, které na několika místech rostou do oblouku. Může za to proudění nějaké neviditelné síly? Nebo třeba radioaktivní podloží? Teorií je spousta, ale ani této záhadě zatím nikdo nepřišel na kloub. 
Nás samozřejmě více zajímá naše božická, šanovská a pravická Hoja. Chystá se tam mezi Dvorem Hoja a posledním rybníkem v Hoja, tzv. Páťákem, výstavba nového mokřadu. Dočkáme se zde nějaké záhady? Kdo ví .....
                  (lan)

Zdroj: https://www.denik.cz/magazin/hoia-baciu-proklety-les-v-rumunsku-kde-zahadne-mizeji-lide-20160317.html

Zdroj: https://www.denik.cz/magazin/hoia-baciu-proklety-les-v-rumunsku-kde-zahadne-mizeji-lide-20160317.html

Žádné komentáře:

Okomentovat