sobota 3. března 2018

Nová bytovka drtivě poráží novou školku!

Bude vedle I. MŠ nová bytovka, nebo
nová školka?
Nemůže to být samozřejmě stoprocentně průkazné, ale tak jako se volební průzkumy dělají na vzorku jednoho tisíce občanů ČR a jsou vydávány za hodnověrný názor obyvatelstva, tak i dosavadní průběh našich anket hovoří dost jasně: Občané Božic si na stavebním místě v zahradě první mateřské školy v Božicích přejí raději novou bytovku než novou budovu mateřské školy!


Bude teď především komunikačním uměním božické radnice, aby obyvatelstvo přesvědčila o větší potřebnosti nové budovy mateřské školy! Jestli se to nepodaří, nemá asi moc smyslu pustit se proti vox populi božických občanů a stavět novou školku. Jestli je ale většinový hlas božického lidu přeci jenom více nakloněn nové budově školky, musí božická radnice nasadit intenzivní propagační kampaň, do níž vtáhne vedení školy, vlivné školské instituce (školskou radu a rodičovská sdružení) a taky další známé a vlivné božické osobnosti.

Aktuálně je před božickou radnicí výstavba nové sportovní haly. S její stavbou by se mělo začít už letos. Hned  za ní, nebo skoro souběžně s ní, by se mělo rozhodnout, jak vyřešíme budoucnost našich mateřských škol a jejich budov. Tak s chutí, elánem a energií do toho! Tím bude - jak známo z lidového pořekadla - půl hotovo!!!
               (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat