neděle 15. listopadu 2020

Jak se žije v našem okresním městě

 

Kde bude stát ve Znojmě socha
krále Přemysla Otakara I.?

V době covidové sedíme sice doma na zadku, ale všude se něco děje. Opravují se důležité komunikace (Znojmo, Pohořelice, Újezd u Znojma aj.), plní se sliby radnic a řeší se problémy s občany. Příkladem zářným v tom pozitivním i negativním je naše okresní město Znojmo


Nejdříve úspěchy: Dnes byla dokončena oprava silnice Dukelských bojovníků, takže do spodního Kaufu pojedete už zítra bez problémů.

V místní části Kasárna bylo v rámci participativního rozpočtu vybudováno multifunkční hřiště. Bylo celé dáno do asfaltu a už je tam plno kritiky. No, je to špatně....

Velmi rozpačitě vyznívá snaha radnice umístit ve městě sochu českého krále Přemysla Otakara I. Ne kvůli králi, to schvalují všichni, ale kvůli místu, kam ho chce "moudrá" radnice umístit. Svůj názor na věc vyjadřuje Okrašlovací spolek ve Znojmě:

Z hlediska historicko-topografického je toto umístění sochy Přemysla Otakara I. nevhodné. Ve Znojmě bychom našli umístění lepší a také jsme jedno pro vedení města již navrhli (u Horní brány). Leč nepochodili jsme, městská architektka nám odpověděla, že rada města náš návrh vzala na vědomí. Proč se s ním městští radní neztotožnili, to nám nenapsali.
Z hlediska čistě historického je zakomponování Zlaté buly sicilské z roku 1212 do rukou postavy krále pro Znojmo naprosto nepatřičné. Ke Znojmu se ona listina vůbec nevztahuje, vydal ji nikoli Přemysl, nýbrž král římskoněmecký Fridrich II. Navíc v době jejího vydání byl pánem Znojma a Moravy Přemyslův mladší bratr - markrabě Vladislav Jindřich.
Škoda, že o ryze odborných záležitostech nejsou k jednání přizváni odborníci.

 No a bouřlivá diskuze se rozvinula kvůli nepořádku v oddychových místech města, především v Gránicích. Opět cituji z FB Okrašlovacího spolku:
Máme obrovské štěstí, že přímo vedle historického centra města Znojma leží Gránické údolí www.granice.cz. Lidé sem rádi chodí relaxovat a my se jim snažíme pobyt v tomto nádherném lese neustále zpříjemňovat. Bohužel stále více sil musíme věnovat sběru odpadu. Od uzavření restaurací citelně vzrostl počet návštěvníků, kteří jsou naší noční můrou. Stále dokola opravujeme polámané zábradlí, každý týden nasbíráme neuvěřitelné množství odpadu, z košů mizí nové pytle, koše jsou využívány jako veřejné toalety, objevují se vyrvané lavičky, utrhané cedulky. Situace se stále zhoršuje, a to i v Městském lesíku, tak vás moc prosíme, chovejte se v lese tak, jak si to zaslouží, jedině tak může přinášet radost nám všem!
Přece byste nechtěli, aby tam občas chodila městská policie (MP)? Vy máte nápady. Já je od vyhlášení opatření neviděl. Asi rovněž dodržují zákaz vycházení. MP jsou "hlídači" placení z našich daní, tak je potřeba je jen zbavit "strachu". Zrovna tak bych uvítal (a už jsem to zde několikrát psal), aby se do ulic vrátili pochůzkáři. Občan by měl znát svého pochůzkáře a s ním primárně řešit problémy v okrsku. Jsou v republice místa, kde se každý rok vyhlašují "pochůzkáři roku" a myslím, že tato cena je motivující jak pro občana, tak pro policajta. Hošánci "ležící " v projíždějícím autě, jsou občanovi k ničemu. Znáte svého pochůzkáře? Já ne. Přitom to není tak dlouho(cca 8-10let), co jsem tuto činnost zaznamenal. Bohužel na velmi krátkou dobu. Zřejmě je drahá obuv, není čas, nejsou lidi a hlavně není vůle a chuť.

Žádné komentáře:

Okomentovat