sobota 19. května 2012

Představujeme božické weby: Sportovní rybolov Božice a něco o nádrži

Nejen aktivity Rybářského sdružení Božice na Božickém rybníku za Tesaříkovým (Kroutilovým), ale i sportovní rybolov - Rybolov Božice -  na pronajaté ploše závlahové akumulační nádrže na Petrovsku šíří věhlas naší obce široko daleko.

Aktuálně jsou na webových stránkách Sportovního rybolovu Božice http://rybolov-bozice.cz/ informace o modernizaci zázemí tohoto oblíbeného sportu a též informace o změnách ve správě. Rybolov Božice je soukromý rybářský revír a bližší informace k možnostem a podmínkám rybolovu vám podá pan Jaroslav Kapaňa st., tel.607 645 398.
Nové kryté posezení, nová mola i zajímavá obsádka jsou určitě dobrým lákadlem pro všechny milovníky. Možný je noční lov i celoroční lov dravců, můžete si i rezervovat konkrétní termín i místo. Amuři, kapři (2 a kg i trofejní kapři až 30kg, štiky, candáti, okouni a taky deset metrových jeseterů, to vše je ve vodách vodní nádrže k dispozici.
Web Rybolovu Božice dementuje informace, které se šířily o úmrtí kaprů v nádrži. Píše se tam: Na revíru Rybolov Božice nedošlo k hromadnému úhynu kaprů. Toto se stalo na svazové vodě.
Dementována však zatím nebyla další informace, která se šíří mezi rybáři, a to, že není jisté prodloužení pronájmu stávajícímu soukromému subjektu od vlastníka nádrže.

Na závěr několik údajů o akumulační závlahové nádrži:
Správce vodních staveb: Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, 603 00 Brno - Pracoviště Znojmo, Dvořákova 21, 669 02 Znojmo - vedoucí Ing. Václav Adamec, tel. 515 226 789.
Provozovatel vodního díla: Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
Hlavní závlahový kanál byl vybudován podél silnice Znojmo/Hevlín, probíhající obcemi Krhovice-Valtrovice-Hrádek-Dyjákovice-Hevlín v letech 1949 – 1954. Délka závlahového kanálu je 15 km. Je částečně zaříznut v terénu, částečně je vytvořen násypným tělesem. Spád dna kanálu je 0,3 0/00, příčný profil je jednotný, lichoběžníkového průřezu, dno a stěny jsou opevněny betonovými deskami. Na trase kanálu jsou rovněž vybudovány podchody – shybky - pod silnicemi nebo v takových místech, kde by nebylo možno vést kanál po povrchu.
Přívodní náhon N2 
Na HZK v km 5,256 je situována podávací čerpací stanice 0 v k.ú. Valtrovice, asi 100 m od silnice Hrádek - Valtrovice. Dopravuje závlahovou vodu z HZK do výše položeného náhonu N2, který přivádí gravitačně vodu k závlahové čerpací stanici Experiment v k.ú.Velký Karlov. Náhon N2 je otevřený závlahový kanál dlouhý 7 km, vede od obce Valtrovice, pod Božickým kopcem a končí u obce Velký Karlov. Náhon N2 je asi 5 m široký, asi 1,5 m hluboký, ve dně má 1 m šířku a má zaoblené dno. Na jeho trase je rovněž podchod pod silnicí (shybka) Hrádek – Božice. Byl postaven v rámce III. etapy závlahové soustavy Krhovice – Hevlín, která byla dokončena v dubnu 1966. Kromě čerpací stanice Experipent Velký Karlov jsou na něm umístěny čerpací stanice 10 Valtrovice v km 2,020, 11 Velký Karlov v km 6,020 a také podávací čerpací stanice 01 Božice (je umístěna mezi ČS 10 Valtrovice a ČS 11 Velký Karlov, v km 4,355) , která přivádí vodu výtlačným potrubím do vodní nádrže Božice.  
Podávací čerpací stanice 01 Božice byla budována současně s vodní nádrží Božice, aby přiváděla závlahovou vodu z náhonu N2 v objemu 700 l/s výtlačným potrubím DN 1200 o délce 2072 m do vodní nádrže Božice.


Současná závlahová nádrž byla vybudována v letech 1985 - 1986 na Příčním potoku úpravou rybníka na Petrovsku, který byl vyhlouben v letech 1958 - 1959 zemědělským družstvem - JZD České Křídlovice (předseda Otto Hnízdil). Hráz má výšku 8,5 metru, délka v koruně je 168 metrů, šířka v koruně 4 metry ,v patě 41,5 metru. V nádrži může být akumulováno (zachyceno) 341 600 m3 vody. Voda může poskytnout závlahu pro 2 846 ha půdy. Na přelomu 80. a 90. let byla nádrž po několik sezón místem, kde jsme se i koupali. Postupně však nekvalitní voda a zabahnění odradily většinu koupajících. Taky v suchých létech bývalo vody málo, neboť její dopouštění je finančně náročné.

                                                     LadislavNevrkla
1 komentář:

  1. Od letošního roku je zde nový hrázný pan Kapaňa Jaroslav st. z Božic. Chtěli bychom pochválit jeho práci na revíru a za jeho ochotu a přístup k nám, rybářům, mu poděkovat.

    Jen tak dál, Jardo ! (Jirka a Vilda z Pohořelic)

    OdpovědětVymazat