úterý 15. května 2012

Světlana 67: Marie Slezáková vzpomíná na události 15.5.1949 (akt.)


Na http://www.pametnaroda.cz/story/slezakova-marie-1929-342 je přepis vzpomínek Marie Slezákové na její zapojení a angažmá v odbojové skupině Světlana. Je to jeden z příběhů Paměti národa zachycený v rámci projektu Příběhy 20.století, jak jej v roce 2008 zachytila autorka Pavla Krystýnová ze sdružení Post Bellum.
Dovolím si něco ze vzpomínek ocitovat, jinak odkazuji na výše uvedený web, kde jsou zachyceny celé vzpomínky paní Slezákové. Sám jsem paní Slezákovou v Nivnici v roce 2009 navštívil a většinu toho, o čem vypráví na webu, jsem od ní slyšel též na vlastní uši. Je to však jako se všemi vzpomínkami starších lidí – řada věcí už je zkreslených a řada hodně subjektivních. To nic nemění na ceně těchto vzpomínek. Sestry paní Slezákové již zemřely, jestli ještě žije paní Marie, nevím. Pokud ano, zdravím ji a přeji ještě dlouhá léta mezi námi.

O Světlaně ve zkratce
Podle historiků šlo o jednu z největších odbojových skupin čítající téměř čtyři sta lidí, převážně bývalých partyzánů, kteří se v ní připravovali na boj proti totalitnímu stalinistickému režimu, neboť pochopili, že jeden totalitní režim je nahrazován druhým. Světlana fungovala na Moravě od roku 1948 do roku 1950 a operovala na Brněnsku, Vyškovsku, Vsetínsku i v rakouském pohraničí. Už v roce 1949 však do ní pronikla StB a většinu jejích členů zatkla. Tvrzení, že existenci Světlany iniciovala sama StB, se posléze stalo předmětem sporů, které se projednávaly také u soudu.

Jak to bylo se zatčením Antonína Daňka v Božicích 15.5.1949
Marie Slezákové se činnost odbojové skupiny Světlana dotkla díky jejímu pobytu u sestry v Božicích. Antonína Daňka ukrýval švagr Marie Slezákové Smetana, jenž poskytoval odbojové skupině také finanční pomoc.
Celou událost, při níž do Božic přijeli estébáci a pozatýkali partyzány, popisuje Marie Slezáková takto: „Antonín Daněk přijel do Božic. Když jsem tam přijela, byl doma jen můj švagr Smetana, když v baráku najednou zhasly světla. To už tam byl Tonda Daněk. Řekla jsem mu, že Maček neví, kde se partyzáni pohybují, a Daněk na to: ,Marie, já už to vím všecko, ale ty nemožeš jet dom. Ty budeš moset sa sbalit a jet se mnú do zahraničí.‘ Za dvě hodiny kdosi klepal na okno a Smetana byl pryč. V baráku byla jen moje sestra, já a Tonda Daněk. Sestra už ležela v posteli a netušila, co se děje. Já jsem otevřela a řekla, že sestra, porodní asistentka, není doma, že si budou muset zavolat k porodu někoho jiného. Chvílu byl klid. Určitě Frantu Manu vytáhli z věznice, protože on mně za chvíli říká: ,Maruško!‘ Já na něho: ,Franto, kde máš Tondu?‘ Tím jsem se před tema estébákama úplně usvědčila. Tonda mně řekl, abych odstoupila od okna. Když jsme se oba dva podívali, bylo tam myslím deset vojenských aut s vojákama, kulomety, estébáci. Už jsme ani neměli čas něco rozebírat. Tonda viděl, že je zle, tak vletěl do tech dveří, natahl pistol a už jsem enom slyšela ,prásk, prásk‘. Volali na mě, aby šel někdo pomoct. Já jsem tomu nerozuměla, tak jsem zavřela dveře a dívala jsem se, jak to tam vypadá. Jednoho estébáka Tonda postřelil, ale když viděl, že to dál nejde, tož sa zastřelil sám. Nevím vůbec, jestli tam nechali toho Tondu ležat nebo kam ho hodili. Potom přelezli zídku ze dvora, mlátili na dveře, vyrazili je, že proč neotvírám. Řekla jsem, že mám strach, že mlátí, takový randál. Měla jsem devatenáct roků necelých. No tak potom sa do toho baráku dostali, sestru nechali na pokoji. Všecko prakticky věděli. Chytl mě, praštil se mnou ke zdi tak, že jsem měla přeraženou páteř, ale to jsem zjistila až v pětasedmdesátém roku.“
Rodiče o této její činnosti neměli tušení. „Vždycky jsem říkala: ,Jedu za Andulú do Božic.‘ ,A ne abys tam zostala.‘ ,Ale já budu zítra zpátky.‘ Vrátila jsem sa za dva roky.“
Grebeníčkova snaha o podepsání doznání
Příběh Marie Slezákové pokračoval odvozem na četnickou stanici v Českých Křídlovicích, kam estébáci sváželi pochytané „světlanáře“. Estébáci ovšem netušili, že právě četníci s partyzány úzce spolupracovali. „Jak mě uviděl četník Švarc, úplně zešedivěl: ,Marie, co tady děláš?‘ ,Přijela jsem na návštěvu.‘ Však jsem vypadala, domlátili mě. Ale nikdy bych nic proti četníkům neřekla, i kdyby mě zabili. Já jsem v životě neviděla partyzána. Já jsem čítávala rodokapsy, měla jsem být kluk. Byla jsem nadšená, že vidím partyzány. Hrála jsem blbečka, jak to šlo.“
Z výpovědi Marie Slezákové plyne, že se Světlanou neměla nic společného než to, že věděla o ukrývání Antonína Daňka. Přesto ji neminul trest. Takto vzpomíná na pobyt ve vyšetřovací vazbě: „Zatkli mě 15. května 1949. Odvezli mě rovnou na samotku do Uherského Hradiště, kde jsem byla zavřená půl roku. Ze samotky jsem musela chodit k výslechu. Ještě před tím výslechem za mnou přišel Grebeníček. Zavedl mě do cely, kde byli ještě kolaboranti s Němcama, kteří moseli chodit na prácu, tak ten pokoj byl volný. A on ten Grebeňa potom za mnú přišel a celý den do mňa hučel a já: ,Vy jste fakt šikovný člověk. A cigaretu mně nenabídnete?‘ Dušička ve mně byla malá. Potom šel na oběd, tak mě zavedl na celu. Holky na mě: ,Marýno, co, jak?‘ Povídám: ,Děcka, tak sa mně třepú nohy.‘ Ale já jsem mu vykúřila tolik cigaret. On povídá: ,No, to mě to přišlo draho.‘ Já jsem nechtěla podepsat obžalobu ani prokurátorce. Já jsem nic nepodepsala a jemu také ne. Myslela jsem, že už bude pokoj, ale po tom obědě zas přišla bachařka a už jsem z něho měla větší strach. Když doteď jsem mu nic neřekla a nestačilo mu to… Už jsem sa potom cítila hůř. Pořád dokola mně říkal, že jsem něco vědět mosela. A já pořád, že nic a enom o blbosti, že sa mně líbí, že je šikovný.“
                 Z webu http://www.pametnaroda.cz/story/slezakova-marie-1929-342 vybral Ladislav Nevrkla


Marie Slezáková zamlada - foto v jejím pokoji v domě s pečovatelskou službou v Nivnici

4 komentáře:

 1. Tak jak to tedy je s tou Světlanou? V roce 2011 bylo v televizi, že byla založena partyzány a vypovídá to tam historik. A Vy tady máte jiné informace, že Světlana byla iniciována StB a dokonce to prý bylo u soudu. Tak jaká je vlastně pravda?

  OdpovědětVymazat
 2. I v Božicích vedeme tento spor a já už jsem se o tom taky několikrát zmínil. Za prvé: přetiskl jsem informace z materiálu sdružení Post Bellum, 2)V článku není explicitně uvedeno, že Světlanu iniciovala StB - je tam napsáno: tvrzení, že existenci Světlany iniciovala StB se stalo předmětem soudních sporů. K tomu by museli mluvit ti, kterých se to týká, tj. pan J. Pospíšil, autor knih o partyzánech a o Světlaně, na straně jedné, a rodina Antonína Slabíka, na straně druhé. To, že soud dopadl ve prospěch J. Pospíšila ovlivnilo i média (třeba MF Dnes), ale dokonce i některé pamětníky! Nechci se tady na malé ploše pouštět do výkladů, které zajímají jenom (bohužel) malou skupinku lidí, kteří se problematikou hlouběji zabývají. Fakt je ten, že se do veřejnosti podařilo zasít semeno zpochybňování významu téměř všech skupin tzv. třetího odboje, Světlanu nevyjímaje! Je to přece tak jednoduché: řekne se, napíše se, že Světlanu založili agenti StB a je po odboji. Z těch, kteří se stali členy nebo spolupracovníky se udělají nešťastníci, kteří naletěli agentům, z hlavních postav Světlany se udělají nezodpovědní darebáci, kteří sledovali jenom svoje cíle a z obyčejných lidí udělali nešťastníky, kteří jim naivně věřili, sedli jim na vějičku a za to potom dostali 25 let, 20 let, nebo jenom 17 let a byli třeba 2 roky ve vazbě ve věznici v Uherském Hradišti. Co k tomu chcete říkat? Prostě to nevzdat a pátrat a dokazovat, jak to bylo ve skutečnosti.
  Jedno je v povídání paní Slezákové zajímavé: říká, že ani nevěděli, že existuje nějaká Světlana, že se o tom nebavili. To by mohlo být důkazem, že přece jenom byla Světlana dobře organizovaná a řízená a že zásady konspirace existovaly a fungovaly. Bohužel na všechno bylo moc málo času. Tím, že StB do sítě Světlany pronikla (důkazů pro toto tvrzení je dost), rozbila její strukturu dřív, než mohly jednotlivé skupiny svou činnost rozšířit a lépe zkoordinovat. V roce 1949 již u nás působili tzv. sovětští poradci a jejich metody jsou snad dosti známé. (lan)

  OdpovědětVymazat
 3. Uvadíte, že spor měl spisovatel Pospíšil, autor knih o partyzánech. Možná jste někdy slyšel o nevěrohodnosti tohoto spisovatele a jeho záměrech s falšováním historie.

  OdpovědětVymazat
 4. 1.6.1922 se v Holešově narodil Antonín Daněk. Partyzán, velitel božické Světlany, složitá, proto dodnes zajímavá osobnost. (lan)

  OdpovědětVymazat