čtvrtek 7. února 2013

Kontrolní výbor patří opozici

"Cesta ke snížení korupce rozhodně nevede přes další kontrolní instituci." Tak reaguje Stanislav Balík, vedoucí Katedry politologie FSS MU v Brně, na snahu Karolíny Peake zablokovat obecní samosprávu tím, že by se rozšířily pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu o kontrolu hospodaření obcí, krajů a některých dalších institucí.
St. Balík (jinak pocházející s rozsáhlého známého rodu Balíků z Morašic) s tímto návrhem nesouhlasí a dokládá na příkladech proč. V zásadě tvrdí to, co si o věci myslím třeba i já. Že totiž máme dost nástrojů na kontrolu hospodaření obcí a není třeba tam pouštět dalšího "otesánka". Pak by totiž kontrola stíhala kontrolu a na obcích by nedělali nic jiného, než že by se na kontroly připravovali a po jejich skončení by odstraňovali drobné (možná i větší) nedostatky. Nic by se ale na fungování obcí nezměnilo (už vůbec ne zlepšilo) a všichni by byli otrávení. Jako příklad dobré praxe se tam dává příklad krajského auditu. To je taky jeden moment, kde jsme třeba ve finančním výboru v částečném sporu s praxí všech božických radnic, i té současné. V Božicích se totiž ještě nikdy krajský audit nedělal, ale dělá ho tady soukromá auditorská firma (kraj ho dělá zadarmo, soukromý auditor za peníze) a stále tatáž auditorka, o jejímž přístupu máme někteří z dřívějška určité pochybnosti. Stanislav Balík říká: "Chceme-li zachovat demokratickou obecní samosprávu, musí být vlastní samosprávné ("politické") rozhodování obcí - zda se z obecního rozpočtu opraví ulice, chodníky nebo kulturní dům - pouze pod kontrolou místních orgánů a místních občanů.
Na jiný příklad téhož upozorňuje úterní Znojemsko. Sociálně demokratický starosta Vlastimil Gabrhel se tam ohrazuje proti tvrzením známého nezávislého komunálního politika Jiřího Ludvíka.Při vší úctě k panu starostovi Gabrhelovi si myslím, že pravdu má bývalý (nedávno odstoupivší) radní J. Ludvík. Stěžejní v Ludvíkově tvrzení jsou tři body, s nimiž naprosto souhlasím. Radnice se opírá ("bezmezná důvěra") o stále tytéž lidi. Radnice neumožnila účast opozice v kontrolních orgánech města. (Toto současná božická radikálně změnila - celý kontrolní výbor je v rukách opozice). Pouze naprostá otevřenost veřejných institucí přivede občany zpět k zájmu o politiku a další rozvoj našeho města. (S tímto se naše radnice dosud potýká: nepovedlo se především zlepšit informovanost občanů vlastním obecním zpravodajem a novými webovými stránkami).
Tímto jste neformálně zváni na únorové zasedání zastupitelstva. Přesný termín očekávejte záhy na oficiálních úředních tabulích obce Božice.
                                               Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat