neděle 31. srpna 2014

Jiří Pavelčík - výstava obrazů Pro pohlazení duše

Všiml jsem si v pátek plakátku v jedné božické provozovně. Byla to pozvánka na výstavu obrazů pana Jiřího Pavelčíka ve všech třech budovách šanovského domova pro seniory (DS Šanov). I jal jsem se hledat na webu informací více a byl jsem na webu http://www.domovsanov.cz/ odměněn.
Výstava 40 obrazů božického amatérského malíře Jiřího Pavelčíka trvá až do 30.9.2014 a nám zhola nic nebrání, abychom se na ni zajeli podívat.
Co mě však v této chvíli mrzí více, je fakt, že jsme nebyli schopní - my všichni v Božicích - připravit takovou výstavu panu Jiřímu u nás doma v Božicích.
Kudy chodím, tudy tvrdím: Citelně nám v naší "střediskové vesničce" chybí institut profesionálního kulturního pracovníka, koordinátora společenských, sportovních a kulturních akcí, jakého "nadstranického" hlavního organizátora!!! A říkat si můžeme, co chceme.

Pane Jiří, slibuji vám, že pokud na to budu mít vliv, tak vám takovou retrospektivní výstavu vašich nádherných obrazů připravíme i v Božicích. Nejenže si to zasloužíte vy, ale zasloužíme si to i my, abychom nezapomněli, jací lidé mezi námi žijí a žili. Lidi, kteří umějí rozdávat radost a potěšení duše!

Touto cestou bych rád poděkoval i řediteli DD Šanov Jiřímu Duškovi a všem z tohoto domova, kteří se nejen o tuto výstavu v moderním šanovském domově pro seniory zasloužili.

K článku jsem použil materiály publikované na webu http://www.domovsanov.cz/. Zde také najdete daleko víc informací o všech aktivitách šanovského DS. Osobně pak mě těší, že mezi pracovníky vidím i nám všem známé tváře božických občanů

                                          Ladislav Nevrkla


Žádné komentáře:

Okomentovat