středa 27. srpna 2014

Z historie Božic: Křídlovické kříže a kapličky

Kříž blízko Tulipánky
Letošní opravou Pašijového nebo též Kohoutího kříže na výjezdu z Božic směrem na Borotice, opravou centrálního hřbitovního kříže v roce 2012, celkovou rekonstrukcí kapličky u polní cesty do Zámlýní v roce 2012, opravou a přemístěním sochy sv. Jana Nepomuckého od bývalé pošty na roh farské zahrady u kostela v roce 2009 a celkovou rekonstrukcí dřevěného kříže u kostela v roce 2008, bylo uvedeno do reprezentativního stavu pět drobných kulturních památek na katastru Českých Křídlovic.
Na katastru Českých Křídlovic však stojí ještě další podobné drobné památky vesměs církevního charakteru a i těm se věnuje potřebná péče a pomoc.
Tak bylo letos, a to poměrně nedávno, vyčištěno prostranství kolem kříže v jihozápadní části Křídlovic, nedaleko odbočky k Tulipánce. Tento kříž nesl označení Pfisterův kříž, ale dnes na něm není nic čitelného. Již dříve byla opravena boží muka, kaplička v polích v téže lokalitě. Tu opravila a udržuje rodina Klíčova, která na pozemcích kolem této kapličky hospodaří. Původně byla tato boží muka označena jmény donátorů "Schön-Pfister".
No a psal jsem též o soše sv. Antonína, která stojí před vilou Holých v Zámlýní.
Na další opravu zatím čeká sloup Nejsv. Trojice (čitelný rok vzniku 1747) na křídlovické návsi pod kostelem. Připomenout též můžeme nově postavenou kapličku u západní zdi našeho hřbitova k uctění památky zemřelých bývalých občanů Božic a Křídlovic, instalaci pomníku podlých božických občanů v 1. světové válce v západní části hřbitova a opravu velkého pískovcového kříže na hřbitově pocházejícího z roku 1821.
Jsou však i drobné památky, které v uplynulých desetiletích zmizely, a na jejich původních místech je již nenajdeme. Týká se to především dvou křížů, které byly v oblasti zavilou Holých směrem na Čejkovice. Kdysi tudy vedla cesta do Čejkovic a kolem ní se nacházely dva kříže, které byly v druhé polovině 20. století odstraněny. Naštěstí jsou oba aspoň částečně zachráněny, byť se dnes nacházejí na soukromém pozemku. Komu patřil ten první nevím, druhý byl označován jako Niederführův kříž. Taky neznám, kde stála boží muka (polní kaplička) v údolí ve směru na Čejkovice. nesla jméno Hasenhündl - W.L.-Marteln.
Rovněž jsem zatím nevypátral, kde stál kdysi kříž zvaný Červený kříž. Měl stát v Křídlovicích na "Znojemské cestě" ve směru na Borotice. Znám jenom Pašijový (Kohoutí) kříž na výjezdu za Křídlovcemi. Ten stojí až za ním.
Církevní stavby - dvě zděné kapličky a Lurdská kaplička - v areálu kláštera (domova důchodců) stojí, ale též čekají na opravy a údržbu. Zato klášterní kaple je krásná a vrátila se i ke svému původnímu poslání.
Je dobře, že se naše obec zařadila do zástupu sousedních obcí, které o tyto památky dlouhodobě pečují. Příkladem nám můžou být Mackovice, Břežany a Hrádek. Bude třeba v tomto díle pokračovat. Aktuálně čekají na opravu dvě - sloup Nejsv. Trojice od kostelem v Křídlovicích a Madona před bývalým prelátovým Thavonovým domem na právě opravované ulici v Božicích. Bude to už na nové radnice, aby rozhodla.

                        Ladislav Nevrkla


Žádné komentáře:

Okomentovat