sobota 12. prosince 2020

Distanční výuka ve školách? Silný důvod k zamyšlení

Ilustrační foto - školní výuka

 Při jarním lockdownu jsem šéfkomentátorovi Lidových novin Petru Kamberskému psal, že jsem zvědav, jak se na další období připraví vláda, školy a samosprávy, pokud se jedná o prostorové zajištění výuky a počty žáků ve třídách. Moje myšlenky včlenil do jednoho svého sloupku. Byli jsme na stejné lodi. A samozřejmě, že se ani Babišova vláda, ani školy, ani místní samosprávy na tento vývoj nepřipravili! 


Místo toho jsem třeba ve čtvrtek na zasedání božického obecního zastupitelstva na vlastní uši slyšel v odpovědi na dotaz opozičního zastupitele, kam přijdou rozpočtované peníze určené na provoz školy na rok 2020, které se jistě ušetří tím, že škola byla celé jaro rozhodnutím Babišovy vlády zavřená a část  podzimu taky. Prý to bude cca 300 000 Kč, budou vráceny do pokladny zřizovatele a budou (společně s penězi ušetřenými pravděpodobně i v roce 2021) použity ke generální opravě topení ve škole. Nic proti tomu, ale generálka školního topení se jistě připravuje dlouhodobě a na rekonstrukci bude využit i nějaký dotační titul JMK nebo MPMR. Přece nebudeme takovou velkou investici zajišťovat pouze vlastními penězi?! Možné to samozřejmě taky je, ale ptejme se proč? Proč vyhazovat vlastní cenné peníze, když víme, že pro místní školství budeme potřebovat záhy další finanční prostředky.

Přístavba budovy I. mateřské školy byly z nepochopitelných důvodů zrušená. Prý není potřebná. Budiž. To ví nejlépe vedení školy, rada školy a rada obce. posoudili, zvážili a rozhodli....

Přemýšlet by se ale mělo - a to nejen v Božicích, ale prakticky v celé republice - o modernizaci a přístavby všech školních budov. Právě takovou akci dokončili na prahu léta v Pohořelicích a v těchto dnech dokončují v Židlochovicích. To jenom tam, kde jsem to viděl osobně. Nádhera. Jedná se o to, že covidová pandemie před nás staví jednu zásadní věc, která bude mít svou platnost nadlouho do budoucnosti: Počty žáků ve třídách se musí jednoznačně snížit tak, aby mohl sedět každý žák v lavici sám!!! Znamená to tedy změnit vyhlášku o základních a středních školách. Osobně bych to viděl tak, že by ve třídě mohlo být maximálně 20 žáků.

Dotýkám se zde dalšího závažného problému, jímž je distanční výuka a její různé formy. Minulý i tento školní rok jasně ukazují, že na základních školách je distanční výuka velice problematická a že její zátěž je enormní jak pro učitele, tak především pro žáky a jejich rodiče! Na to, aby rodič trávil se svým dítětem hodiny a hodiny školní práce, nemusela "naše máti" Marie Terezie uzákonit povinnou školní docházku. Povinná škola je tady o toho, aby se většina toho, co chceme s žáky probrat, vypracovávala ve škole a aby žáci pracovali pod dohledem a pod vedením učitele. Ten je na to odborně vzdělán a taky v posledních letech konečně patřičně honorován i finančně. Nelze tedy zavalit rodiče haldou obtížně zvládatelných úkolů, které jejich Jeníček a Mařenka, velmi často ještě s diagnostikovanými specifickým poruchami učení, nemůžou zdolat. Problematická je klasifikace "domácích" úkolů a problematické je samo distanční vyučování prostřednictvím moderních technologií jako základní účební metoda.

Velkým problémem je i klidná a přátelská komunikace a spolupráce učitele, žáka a jeho zákonných zástupců. Maně si vzpomínám na svoji paní řídící, která nás v jedné třídě měla složené ze čtyř a sem tam i pěti ročníků! Tenkrát jsme nechápali, že ji téměř pořád bolí hlava .... Měla z toho všeho migrénu. Pokud bude naše školství kráčet v současných stopách, budou mít migrénu nejen paní učitelky, ale i maminky žáků a děti skončí jako neurotici.

Místo krácení příspěvků obcím ze sdílených daní a půl biliónových seker ve státním rozpočtu by se česká vláda měla zaměřit na změnu podmínek pro úspěšné základní vzdělávání v moderně vybavených budovách základních škol a pracovat podle moderní, současné těžké době odpovídající vyhlášky, kterou nebude muset ministr každou chvilku různě ohýbat. Distanční výuka by přitom měla být naprosto výjimečnou formou výuky používanou jenom na nezbytně nutnou dobu.

                                                                                   (lan)

Výše uvedený příspěvek jsem sepsal na základě informaci několika božických rodičů i svých poznatků a zkušeností.


Zpráva z dnešních médií:

Distanční výuka způsobila u dětí 30procentní nárůst psychických obtíží
Žádné komentáře:

Okomentovat