čtvrtek 10. prosince 2020

Dnešní zastupitelstvo: Betlém dílem šikovných božických rukou

Nový betlém je dílem šikovných
božických rukou. Jména autorů
si přečtete v posledním čísle
Božického zpravodaje, který
dostanete do Vánoc

Jedenáctka zastupitelů
a tuším osmička hostů se s patřičnými rozestupy a v rouškách sešla v sále kulturního domu k letošnímu poslednímu zastupitelstvu. Důležitá zpráva: bazén je již opraven, voda napuštěna, čeká se jen na schválení hygieny a hlavně na Babišova PSA.  


Na uvolněnou prodejní plochu v obchodní pasáži u hřiště se přihlásili 3 zájemci, jeden byl vybrán a po Novém roce (asi v únoru) by měl otevřít. 

Uvolnilo se i kadeřnictví v Relaxu, takže pokud máte někdo zájem (nejlépe aby to fungovalo jako holičství-kadeřnictví), volejte na obecní úřad.

Vzduchotechnika v Relaxu je již opravená, voda do bazénu napuštěná a tak se jenom čeká na výsledky  kvality vody od hygieny a na rozhodnutí Babišovy vlády, které se bude týkat provozu bazénu. Peníze na doplacení ztrátového provozu byly na rok 2021 opět zastupitelstvem schváleny.

Asi nejlepší zpráva bude čekat na úspěch žádosti podané na Ministerstvo pro místní rozvoj. Pokud s touto žádostí obec uspěje, bude vybudovaná asfaltová komunikace od hřbitova podél domu D. Švestky a domu Šobových ke čtyřem budoucím novostavbám nad Škárkovkou. I s odbočkou doprava (k Suchánkovým?). Uvidíme, až bude zveřejněn projekt.

Prodej bytů na Pastelkách byl odložen na únorové zasedání zastupitelstva. V rozpočtu se přesto již počítá s celkovým příjmem cca 9 miliónů Kč za tento připravovaný prodej.

Na dobré cestě je připravovaná výstavba chodníku od mostu přes Příční potok v Údolí lásky k nádraží a koupě bývalého "buzerplacu" v kasárnách. Taky byla schválena výstavba dvou hasičských garáží s věží na sušení hadic v areálu bývalé sběrny druhotných surovin u staré křídlovické kovárny a pokračuje se v adaptaci staré pošty na byt 2+1. Modernizací prochází i bývalá obecní knihovna v 1.p. v budově kulturního domu. Součástí bude i instalace moderní přenosové techniky.

Díky vládnímu lockdownu vrací škola do rozpočtu cca 300 000 Kč. I na příští rok dostane 2 milióny a počítá se s tím, že zde bude provedena kompletní rekonstrukce topení. To bude rozčleněno na tři větve, aby se topilo co nejúsporněji.

Popřáli jsme si zdraví a šťastného nového roku a šli jsme si po svém.


P.S. Na seniory se letos (asi) zapomnělo.

PS 1. Na žádosti o retardéry v ulici od kapličky k Březinovému asi taky.

PS 2. A na zastupitele vlastně taky.

                                           (lan)

6 komentářů:

 1. PS3: A na bahno na už skoro všech silnicích se zapomělo taky. Nebo jsme už opravdu rezignovali? BAZ

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tady se na záporné věci rádo zapomíná..třeba jak níže někdo píše o dopravním hřišti, jak bezohledně se tam neustále jezdí. Bezohlednost. Betlém pěkný..

   Vymazat
  2. Řeč o tom na zastupitelstvu nebyla. :-( Asi to není žhavé božické téma, potýkají se s tím i jinde, především tam, kde funguje intenzivní místní zemědělství. Musíme si položit otázku, kudy by měli jezdit a jestli je někde stanoveno nějakou vyhláškou, jestli mají povinnost znečištění po sobě uklízet. Je to na širší debatu, která se tady nevede. Obec zjevně neví, co s tím.... Vedlo by to jenom k větší naštvanosti a rozmrzelosti části občanů a obec chce v této těžké době, aby si lidi užívali adventního klidu a pohody, stát potom si přeje, abychom pokud možno nevytáhli paty z domu a jezdit někam autem? Prosím vás, kde žijete?! Když už vyjedeme, tak s rizikem, že si po návratu musíme auto umýt. Nikoliv v myčce, tu tady pro běžné občany nemáme, ale pěkně doma. Na trávníku, na dvoře, před domem... To se pak pěkně vsákne do matičky země.... a jede se dál. Do dalšího nejbližšího marastu!

   Vymazat
  3. Není povinnost úklidu komunikace stanovena jen vyhláškou, ale dokonce jsem ji objevil ve třech zákonech! Takže tři instituce mají právo a povinnost se stavem zabývat. Jedná se o Policii, Správu silnic a Obec. Výňatky ze zákonů přikládám:

   Zákon 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
   § 23
   Vjíždění na pozemní komunikaci
   (3) Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.
   § 45
   Překážka provozu na pozemních komunikacích
   (1) Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace.

   Zákon 13/1997 Sb. O Pozemních komunikacích
   § 28
   (1) Při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi této pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu.

   Zákon 128/2000Sb. Zákon o obcích
   § 58
   (2) Obec může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč osobě uvedené v odstavci 1, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.
   (3) Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě uvedené v odstavci 1, která znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.
   § 59
   (3) Uložení pokuty podle § 58 nezbavuje osobu, které byla uložena pokuta, povinnosti odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené obcí s přihlédnutím k okolnostem případu.
   BAZ

   Vymazat
 2. PS4:Tak to se asi ani nedočkáme retardérů v ulici od Jednoty směrem ke Kolonii.Možná až nějaký ten neohleduplný závodník někoho smete!!!To už bude ale bohužel pozdě!!!

  OdpovědětVymazat
 3. "Musíme si položit otázku, kudy by měli jezdit a jestli je někde stanoveno nějakou vyhláškou, jestli mají povinnost znečištění po sobě uklízet."
  Ale samozřejmě, že je toto řešeno zákonem, z.361/200 Sb, § 23 odst. 3 takto: „Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.“
  Širší debata proč, zákon to řeší jednoznačně! Podívejte se na ulici před základkou(a to je pouze výjezd z jednoho dvora) nádhera a nikdo to naprosto neřeší!

  OdpovědětVymazat