neděle 8. července 2012

Historie: Jak se měla stavět železniční trať Božice - Jaroslavice

Byli jste někdy v Jaroslavicích na fotbale? Pokud ne, můžete to napravit 14.10.2012. Poprvé v novodobé historii si to s jaroslavickými fotbalisty rozdáme v Hostan okresním přeboru. Než zatočíte na hřiště, mrkněte svým zrakem vlevo přes solární panely a v dáli na jaroslavickém horizontu uvidíte docela běžnou budovu. Tak běžnou, až si možná uvědomíte, že není tak běžná.
Jedná se totiž o budovu, která byla před sto lety postavena jako součást připravovaného jaroslavického nádraží. Že z plánů nakonec sešlo, není asi ani tak vinou Jaroslavic, jako spíš celkové společenské a politické konstelace. První světová válka pak definitivně přervala jakékoliv plány na zřízení železniční odbočky Božice - Jaroslavice přes Hrádek.
Existují však doklady o tom, že se toto spojení připravovalo a že bylo samozřejmě v zájmu všech "zúčastněných" obcí, aby se jeho realizace povedla. Jak už to tak bývá, když jde o něco nového, nebývá záměr hned vždy zcela pochopen. To se kdysi stalo i v Hrádku, jehož obyvatelé nechtěli poskytnout své pozemky pro stavbu železniční trati, a tak byla v roce 1870 otevřena trať Znojmo - Hrušovany n. Jev. - Břeclav se zastávkami v Dyji (Milfroni), Hodonicích a Božicích! Pro Hrádek tak je božická železniční zastávka vzdálená 6 km, z Jaroslavic dokonce 10 km. A to se do poloviny 60. let minulého století zastávka v Božicích jmenovala Božice-Jaroslavice! Původně Possitz-Joslowitz.
V únoru 1914 vyjádřilo obecní zastupitelstvo v Hrádku zájem na realizaci vypracovaného projektu lokální trati Božice-Jaroslavice úpisem akcií v hodnotě 60 tis. korun. Jak dokládá zápis v obecní kronice Hrádku, Jaroslavice požadavku Hrádku na společný postup nevěnovaly  pozornost. Po vypuknutí světové války v červenci téhož roku již na realizaci nedošlo.
Projekt trati Božice - Jaroslavice tak patří k neuskutečněným projektům našeho regionu. Každopádně s odstupem času všichni cítíme, že to byla pro rozvoj Jaroslavicka velká škoda a že to v konečném důsledku znamenalo i postupné upozadění významu Jaroslavic jako nejdůležitějšího sídla oblasti, jako sídla soudního okresu, a vše se postupem času přeneslo do Hrušovan n. Jev., které byly na dlouhá léta významným železničním uzlem a staly se v novodobých dějinách nejen městem (roku 1995), ale nakonec i centrem mikroregionu Hrušovansko.
A malý dodatek: Od r. 1924 obstarávaly veřejnou dopravu po trase Jaroslavice – Božice (nádraží) třikrát denně autobusy jaroslavické dopravní společnosti. Když jsem psal publikaci o Božicích, dočetl jsem se, že to bylo dokonce již od roku 1922. 


                                                        Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat