pondělí 9. července 2012

Jak vznikají chyby - II.: Byla nebo nebyla posvěcená?

Titulek jsem zvolil hodně široký, problém není tak vážný, abychom si kvůli tomu "trhali žíly", přesto mi z jednoho prostého důvodu vadí a nemůžu ho tudíž přejít mlčením.
Kde se stala chyba nevím, pouze tuším. Realita je taková: Regionální týdeník Znojemsko zveřejnil před týdnem krátkou reportáž z jedné z akcí, které proběhly v rámci letošních hodů. V závěru článku Na Božických hodech se tančilo i u Bílého kříže uvedla paní redaktorka -trek- kratičkou doušku: P. Marek Orko Vácha vysvětil i nedaleko stojící kapličku v Zámlýní. Říkal jsem si, budiž. Paní redaktorka byla na hlavní akci u kříže, ke kapličce už nejela. Předpokládala tudíž - stejně jako my, kteří jsme na tomto obřadu byli přítomní - že podobně, jako byl posvěcen restaurovaný Bílý kříž, bude posvěcená i nově postavená kaplička u polní cesty z Křídlovic do Zámlýní.
Dnes ráno otevřu jiný regionální týdeník Znojemský týden a tam mě na straně 4 oslovil titulek Na hody posvětili kapličku.  Hmm, tak to už je "bota"! K článku autorky (jm) je připojena fotografie ze svěcení Bílého kříže. Už první odstavec článku je zavádějící, neboť je věnován záchraně "chátrající a pomalu k zemi se sklánějící kapličky k Zámlýní". Následuje věta: "Opravená a zrekonstruovaná církevní památka se tak zařadila do ... galerie ... udržovaných kulturních památek."
Toto všechno a diskuze, jestli Bílý kříž stál vždycky tam, kde stojí a kde ho známe z posledních let, mě vedli k tomu, abych se u výše uvedených nepřesností a omylů přeci jenom zastavil. A ještě přidal jednu otázku, na niž zatím neznám odpověď.
Tak tedy: Slavnostně posvěcen byl v sobotu 30.6.2012 pouze pískovcový Bílý kříž. Svěcení provedl P. Marek Orko Vácha. Kříž byl mnoho let v dezolátním stavu, ale nebyl v majetku obce, takže se na něj v minulosti prostě a jednoduše nenašly peníze, nedalo se ani žádat o dotace. Finance nedala ani Správa a údržba silnic, na jejímž pozemku kříž stál, nedal je okres, kraj, prostě nikdo. Nedala ani církev, protože ani tyto památky - kapličky, boží muka - kříže, či jiné drobné stavbičky (zděné poklony) nejsou - i přes svou nezpochybnitelnou symboliku - církevními památkami a nejsou ani církevním majetkem. Nápravu vlastnických vztahů k těmto kulturním památkám zajistila až současná božická radnice vedená starostou Karlem Halou. Bílý kříž - nejstarší z těchto drobných sakrálních památek - si zasloužil, aby byl první. Byl zrestaurován dílnou akademického sochaře Petra Roztočila (byl též osobně přítomen slavnostního odhalení a posvěcení) na faře v Šatově. Náklady na opravu ve výši 170 - 180 000 Kč nesla ze svého rozpočtu obec Božice, 20 000 Kč přispěla Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského a ještě paní Eva Jurmanová ze Znojma
Souběžně s tím probíhala restaurace (čištění) ústředního hřbitovního kříže z roku 1822, oprava hrobů tří božických farářů za tímto křížem a taky stavba nové kapličky u polní cesty do Zámlýní. Ano - stavba nové kapličky! Ta stará, původní, pocházela skutečně asi někde z počátku 20. století, možná byla dokonce i o něco mladší. Vyhledal jsem v análech, že se jmenovala podle svého donátora (tj. toho, kdo ji nechal postavit) "Anton-Haupt-Marteln". Pan Anton Haupt bydlel v Zámlýní v domě č. 73 (dnes číslo 352), bydlíval tam později pan Cyril Šnůrkovič, ještě později Vladimír Chvátal. Kdo tam bydlí dnes, nevím, z jedné strany bydleli Vatrtovi, z druhé paní Dujsíková. Zchátralou kapličku, která navíc stála na kořenech jedné z původních dvou lip, nechala obec zbořit a cihly, které se daly použít, použila na stavbu kapličky nové. Navíc je nová kaplička posunuta asi pět metrů na jihovýchod. Stavební práce provedl božický občan Karel Fučík, v současné době zaměstnanec obce. Výši stavebních nákladů, které hradila obec, momentálně nevím. Doplním je později.

Pokud jste to dočetli až sem, řeknete si možná, no a co, "vo co mu zase de"? Jak jsem napsal v úvodu, neděje se nic tragického. Jenom jednou, až bude někdo jako já v roce 1995 zpracovávat historii a místopis Božic, bude hledat prameny a zdroje informací. A pokud si vezme na pomoc tištěné materiály, které jsem zde citoval, bude vycházet z informací nepřesných a zkreslujících a bude je nevědomky šířit dál. A to je ta základní chyba, k níž nemělo dojít. V regionálních periodikách to určitě nikdo dementovat nebude! Doufám, že aspoň v připravovaném druhém čísle Novin Niva 2012 bude vše uvedeno na pravou míru a přesně. 
A ještě jedna věc mě vede k zamyšlení: Proč nebyla nová kaplička v Zámlýní posvěcená? P. Marek O. Vácha přijel ke kapličce v civilu, zjevně se svěcením ani nepočítal.
                   Ladislav Nevrkla


Žádné komentáře:

Okomentovat