čtvrtek 13. března 2014

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí v k.ú. Božice a České Křídlovice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části
„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ a týká se majetku v katastru Božic a Českých Křídlovic.
Seznam parcel vidíte v připojeném skenu.

                                    (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat