čtvrtek 11. září 2014

22. zastupitelstvo: Co jsme si, to jsme si, ale pozemek neprodáme!

Asi poslední zasedání zastupitelstva naší obce, které se konalo ve čtvrtek 11.9.2014 v jídelně kulturního domu, zrekapitulovalo čtyřleté funkční období, probralo aktuality a - poslalo nás do voleb, které budou právě za měsíc.
Přítomno bylo 11 zastupitelů (Hala, Čada, Turoň, Fiala, Kučera, Kudlička, Benkovičová, Zatloukal, Hříbková, Baráková a Klíč), 2 byli omluveni (Solař a Kašpárek) a 2 nepřítomni.
Zasedání jelo podle programu a do hodiny bylo vymalováno. Starosta Karel Hala rekapituloval na začátku i na konci a nebýt toho, že se projednávaly prodeje majetku, tak by to bylo to nejdůležitější z dnešního sezení.
Prodeje pozemků kolem sklepů i u rodinných domů a prodej bytu a stavebního pozemku za školou proběhly hladce (vše bude uvedeno na úřední tabuli obce) a jediný neodsouhlasený bod se týkal žádosti OV KSČM Znojmo, který chtěl koupit pozemek kolem pomníku na úpatí Tanzbergu. Pro prodej hlasovala pouze jediná zastupitelka, 2 zastupitelé se zdrželi a zbývají prodej odmítli. Jak řekl starosta obce Karel Hala: Obec se o památky dokáže postarat!
Starosta rovněž zdůraznil, že se obci dařilo pracovat podle rozpočtu schváleného již koncem roku 2013 (což dříve nikdy nebylo, vždy se pracovalo podle rozpočtového provizoria) a že nevidí žádný důvod, proč by tomu nemělo být i koncem tohoto roku na rok 2015. Zastupitele M. Klíče udivilo, že hasiči mají vyčerpaný rozpočet již k 30.6.2014, což mu starosta K. Hala vysvětlil. Podle něj šly peníze do oprav (stříkačky), výměny oken a dveří, částečné financování vodovodní a kanalizační přípojky. Následoval výčet úspěšných akcí, které zkvalitnily náš život v obci Božice, a úspor. Taky se podařilo snížit zadluženost obce. Největší akcí bylo dokončení 2. etapy kanalizace. Taky opravy a budování chodníků a silnic, pořízení kontejnerů, štěpkovače a třeba i záslužné opravy památek.
Na závěr přišlo poděkování současným zastupitelům a členům výborů a přání všem kandidujícím v nadcházejících volbách. Dobrou noc.

               Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat