pátek 26. září 2014

Ze vzpomínek pana Jaroslava Komínka, 1. část

Zleva manželé Komínkovi
Když jsem v roce 1995 sepisoval a skládal místopisnou publikaci o Božicích, oslovil jsem ke spolupráci řadu božických pamětníků. Mezi nimi byl i pan Jaroslav Komínek. Jeho vzpomínky na historii božických a křídlovických obchodů a živností si nyní po více než dvaceti letech připomeneme.
Před skončením druhé světové války v roce 1945 byly v Českých Křídlovicích 4 obchody. Jeden byl v Zámlýní (nyní již zbořen , pozn. -lan-), druhý pod kostelem, tzv. židárna. Tuto prodejnu dalo do provozu spotřební družstvo Svornost ve Znojmě asi v roce 1948 nebo 1949. Další obchod byl v původní hlavní křídlovické ulici na č. 16, původní majitel p. Kamarad. Poslední obchod byl nad kostelem. Jen jeden z nich byl dán v červnu 1945 do provozu, a to ten na č. 16, kde byl národním správcem Jaroslav Komínek.
Po postupném příchodu obyvatel z vnitrozemí, byly otevřeny další živnosti. Ve směru na Borotice (hned druhý dům) měl p. Ludvík Škrabal kolářství. Další byl kovář p. Otto Hnízdil. Na začátku hlavní ulice bylo za války v provozu zámečnictví (paní Freudesprungová). To nebylo obnoveno. Přes dva domy bylo kovářství p. Alois Chudoba. Za křižovatkou byl dále řezník p. Oldřich Vrána. Před ním - naproti obchodu p. Komínka - byl holič p. František Balán. Dále byl v této ulici pekař p. Karel Staněk. Nad další křižovatkou byl hned v roce 1945 holič, jméno mi už vypadlo. V ulici ke hřbitovu byl obuvník Karel Fabík.
Podél silnice z Borotic byla hospoda "pohostinství" p. Bedřich Ryznar, pod kostelem je pohostinství, které v roce 1945 otevřel p. Dufek (Bohumil?). Moderní prodejna potravin, textilu a obuvi byla nově postavena družstvem Jednota Mikulov a otevřena v roce 1956. Vedoucím se stal Jaroslav Komínek. Prodejnu průmyslového zboží vybudovalo spotřební družstvo Jednota Mor. Krumlov koncem 60. let (otevřená byla v roce 1969). Vedoucím zde byl p. Vladimír Drápal.. K této prodejně patřil i prodej nábytku na zrušeném pohostinství po p. Ryznarovi.
V Českých Křídlovicích směrem k "rybníčku" byl krejčí p. František Fňukal a malíř a natěrač p. Karel Zástěra. V průběhu dalších let přibyla ještě dvě malířství, a to p. Jaroslav Veselý a p. Karel Hala.
Tyto živnosti byly během padesátých let při budování socialismu zrušeny, zůstal jen jeden obchod a jedno pohostinství.

                                                                          Jaroslav Komínek a (-lan-)

Reklamy křídlovických živnostníků v roce 1947

1 komentář:

  1. Se vším samozřejmě nelze, než souhlasit. Na fotografii je paní Marie Komínková, Jaroslav Komínek, Ludmila Veselá, Marie Pištěcká a Jindřich Šebeček. (me)

    OdpovědětVymazat