středa 10. září 2014

Malé zamyšlení nad místopisy, zvláště těmi božickými

S bývalým božickým starostou Ing. Zdeňkem Čurdou se čas od času ocitnu v polemice. Pokud jsem někde pochybil já, snažil jsem se věc napravit nebo jsem se omluvil. Ve veřejné činnosti asi víc nelze. Přesto všechno bych byl rád, aby věděl, že jsou věci, za kterého si ho i dnes po různých peripetiích vážím.
Mám na mysli naši práci na publikaci o Božicích z roku 1995. Byla to záležitost, kterou bych už dnes nebyl schopen v takovém tempu, množství a nasazení uskutečnit. Díky vzájemné vstřícnosti, otevřenosti, respektu a pomoci se dílo podařilo. Drobné zádrhele (problémy v tiskárně, dnes již léta neexistující apod.) nehrají myslím si rozhodující roli. Podstatné bylo to výše uvedené: pan tehdejší starosta dal jasné zadání a já jsem řekl, co ke své práci potřebuji. Vše podstatné bylo domluveno na schůzce pracovního týmu někdy v lednu 1995 (datum už přesně nevím) a v druhé polovině dubna 1995 byla publikace v tiskárně! Co jsem potřeboval získat prostřednictvím pana starosty, to zajistil. Půjčením kronik z archivu počínaje, zajištěním některých překladů, sepsáním vlastních příspěvků k historii Kolonie i vývoje božického zemědělství pokračujíc a kopírováním stovek materiálů konče. Neměl problém s výběrem mých spolupracovníků, kteří pro mě některé pasáže zpracovávali nebo dodali podklady. Jsou všichni vyjmenováni na konci publikace. Jenom jsem při korektuře přehlédl, že tam chybí jméno paní Rezkové, která mi sepsala velmi zajímavou kapitolu o božické poště. Mrzí mě to dosud. Nevím, ale obávám se, že tato publikace už v obci dostupná není. Jeden z problémů, který by asi částečně komplikoval její opětovné vydání, byla tehdejší úroveň počítačové techniky a archivace dat. Diskety, které už dnešní mladí vůbec neznají, textový editor T 602, špatná reprodukce fotografií... víc není třeba dodávat. A taky za necelých 20 let víme o řadě věcí víc nebo přesněji. Třeba v pátek jsem se dozvěděl, že zde v letech 1968 - 1970 byl založen Skaut-Junák! A fungoval, pamětníci, hlaste se! V publikaci o Božicích o něm bohužel není ani zmínka.

Většina obcí má z minulosti tu stručnější, tu obsáhlejší místopisné publikace. To je dobře, moc dobře. I v té nejvíc podléhající nějaké ideologii najdeme zajímavá "zrníčka", kvůli nimž je tento materiál důležitým zdrojem informací. Pro všechny obce našeho regionu beze zbytku je "odrazovým můstkem" s nejstarší místopisnou zmínkou Vlastivěda moravská. Jaroslavský okres od Fr. V. Peřinky. Její reprint se dá i dnes koupit ve znojemských knihkupectvích.

Na nás teď je, abychom zvážili, do čeho se pustit, co nejlépe zaplní mezeru na božickém trhu, po čem by mezi božickými občany byla největší poptávka. Do takového díla se teprve potom pustit. Jinak to nevidím ... Teda, abych pravdu řekl, vidím! Vím, do jaké publikace o Božicích bych byl schopen a ochoten se pustit já. Ale to všechno až po volbách. Bez důvěry vás občanů to nepůjde!

                                                    Ladislav Nevrkla, "Vždy na vaší straně"

Z publikace Božice 1225 - 1995, Historie a současnost obcí
Příklady publikací
Autorem či spoluautorem nádherných publikací o Moravských Budějovicích je křídlovický rodák a do roku 1957 i občan Božic pan František Vlk. Zůstává pro mě nedostižným vzorem.
Každá publikace má své přednosti. Asi poznáte, která mě v současné době oslovila nejvíc.
2 komentáře:

  1. Byla bych ráda, kdyby se podařila dát dohromady další historická publikace Božic k 890 výročí, tak jak se to podařilo v r. 1995 spolu s oslavou, která se však zcela nepodařila, protože měli být pozváni rodáci z Českých Křídlovic a Božic, vlastně hlavně první rodáci, kteří se tam narodili.

    OdpovědětVymazat
  2. S tím souhlasím. Určitě by byli první rodáci potěšeni a poctěni.V božické matrice by se určitě dalo najít dost prvních božických rodáků i poválečných, kteří se do Božic přistěhovali.

    OdpovědětVymazat