pondělí 13. října 2014

I Božice mohly být železničním uzlem

Dr. J. Kacetl v kině Marta
Únorová beseda v božickém kině Marta s dr. Jiřím Kacetlem se dotkla též vzniku železniční trati v Božicích i několika nerealizovaných projektů, které se týkaly napojení severního Znojemska do vznikající železniční sítě a též rozšíření v několika dalších místech.
Určitě se řada z vás zamýšlela nad skutečností, že železniční stanice Božice-Jaroslavice protínala kousíček božického katastru ve vzdálenosti necelých dvou kilometrů jižně od Božic, ale skoro 9 km severně od Jaroslavic.
Vznik odbočky do Znojma byl sám o sobě komplikovaný a neustále odkládaný. Původní uzel měl být v Břežanech a trať měla vést severně kolem božického Zámlýní a někde v prostoru Kohoutího kříže ve směru na Hodonice. Nakonec se uzel vytvořil v Hrušovanech, a to hlavně proto, že Znojmáci chtěli mít kratší spojení do Vídně. Tenkrát to tak bylo. Vlak jel do Hrušovan a odtud buď na Brno, nebo přes Hevlín a Lávu do Vídně.
Jaroslavice už od roku 1843 usilovaly o napojení na železnici. Původní projekt počítal se spojením z Korneuburku přes Lávu podél zemských hranic do Jaroslavic. Leč nepodařilo se a vznikem trati Znojmo- Hrušovany n. Jev. se zdálo, že myšlenka železnice v Jaroslavicích je mrtvá, zvláště když proti železniční trati vystupovali někteří jaroslavičtí obchodníci, kteří se obávali odlivu zákazníků.
Cílem majitelů velkostatku však zůstávalo napojení Jaroslavic ve směru severojižní propojky s Vídní. V roce 1894 byl nakreslen plán železnice ze Znojma přes Načeratice, Jaroslavice, Ernstbrunn do Korneuburku. Ministerstvo však chtělo, aby trať nevycházela ze Znojma, ale buď ze Šatova nebo z Hodonic. Ani tento nápad nakonec neprošel.
Až konečně v roce 1911 byl podán projekt propojovací dráhy Božice (StEG) - Jaroslavice - Pernhofen (KFNB), Pulkavská dráha, s možným pokračováním až do Štokravy (Stokerau). V roce 1914, ještě před vypuknutím první světové války, se opravdu začalo projektovat a na východním  okraji Jaroslavic (dnes v oblasti solárních panelů u fotbalového hřiště) bylo dokonce postaveno budoucí nákladní skladiště. Snad tam ještě stojí, před nějakým rokem jsem si je i fotil. Válka bohužel vše zastavavila a roku 1915 označilo ministerstvo tento projekt za "strategicky nedůležitý". A to byl konec snů o železnici v Jaroslavicích i o zbudování odbočky v Božicích. K dovršení všeho byla železniční stanice "Božice - Jaroslavice" v polovině 60. let 20. století přejmenovaná na stanici s nesmyslným názvem "Božice u Znojma". Nesmyslným proto, že v celé České republice existují pouze jedny Božice. Argument, že by mohlo při telefonickém styku dojít k záměně s podobně znějícími Dožicemi, není moc důvěryhodný a neobstojí. Navíc v Dožicích ani není železniční zastávka.

Tento příspěvek navazuje na materiál Nerealizované železniční projekty I. - viz http://www.probozice.blogspot.cz/2014/05/nerealizovane-zeleznicni-projekty-na.html#more ze 4.5.2014 a dále na http://www.probozice.blogspot.cz/2014/02/na-zeleznici-daly-se-veci.html
Prameny: Znojemský týden, 13.10.2014
Beseda s J. Kacetlem v Božicích - únor 2014
Sborník SOkA Znojmo 2012

                 Ladislav Nevrkla

Budova na horizontu je tuším ten sklad připravovaného
nádraží v Jaroslavicích
Žádné komentáře:

Okomentovat