úterý 28. října 2014

Okénko sousedů: Inspirujme se jinde

Téměř všechny volební strany v Božicích měly v programu obnovení vydávání obecního zpravodaje, jedna ze stran si dokonce svoje volební noviny nazvala Božické noviny. Budiž, je to velký závazek! Píšu obnovit, ale měl bych raději napsat založit a dělat nově, moderně, současně. Inspiraci, jak může vypadat kvalitní obecní periodikum, nemusíme hledat daleko. Stačí zajet pouhých 15 km.
Vyberu zcela náhodně pár informací, které by se klidně daly překlopit na božickou současnost.
Z rubriky Zprávy z radnice vybírám:
RM schvaluje poskytnutí odměny ve výši xxx,- Kč řediteli ZŠ Miroslav panu Mgr. J.M.
RM ... rozhodla odstranit dřeviny na ul. Česká. Dřeviny na ul. Příční a Václavov prořezat tak, aby nebránily v bezpečném rozhledu.
RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JmK na Meruňkobraní a Jarmarkem u Floriána ve výši 50 000 Kč.
RM souhlasí s konáním mítinku ČSSD dne 4.10.2014 v době od 13 do 16 h před KD s možností využití toalet v KD.
RM bere na vědomí informaci o uskutečnění vítání žáků 1. ročníku ZŠ v kulturním domě (důvodem jsou probíhající práce ve velké zasedací místnosti radnice).
RM bere na vědomí předložený písemný materiál týkající se koncepce trhů v Miroslavi, prostudovat, bude předmětem jednání příští rady.
RM bere na vědomí informace o přestupním terminálu u nádraží.
RM nedoporučuje schválení a vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, jíž se zakazuje provozování sázkových her...., rozhodnutí ponechat na příští zastupitelstvo.

Hody .... ale
první víkend v září jsme dělali hody. Možná se to někomu nezdá, ale je kolem toho docela hodně práce. Nacvičujeme už od půlky prázdnin, scházíme se každou neděli. Chceme, aby bylo na co se dívat a aby se tato tradiční akce zachovala. Bohužel v letošním roce jsme se přesvědčili, že zdejší občané - ne všichni - tuto akci bojkotují. Hlavně ti, kteří nejvíc vznášejí kritiku na naše hlavy. Ale zrovna a právě většina těchto lidí dokáže jen kritizovat, sami ovšem ruku k dílu nepřidají.
Nechápeme, jak můžete stát za záclonou a dívat se na zavádějící, kteří vás přijdou pozvat na hody a dělat, že nejste doma!
Nechápeme, jak se snažíte utéci před lidmi, kteří vybírají vstupné ....
                                                                                     Miroslavská chasa

Jeden zajímavý článek zde se svolením autorů časem přetisknu. Moc a moc zajímavá sonda do historie.

P.S. Vše, co jsem vybral, je - ještě jednou podtrhuji - velmi živé i v Božicích. Co říkáte?

              Ladislav  Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat