neděle 19. října 2014

Volby 2014: Formují se obecní orgány

Do ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Božice chybí minimálně 14 dní, ale už dnes se určitě jedná o podobě obecních orgánů a jejich personálním obsazení.
Jedna z věcí, která asi ještě není zcela zodpovězená, se týká pojmů vládní koalice versus opozice. Kdo bude kam patřit, je tou vstupní otázkou, jejíž odpověď veřejnost zatím nezná. Jisté je jedno: vítězná strana Společné Božice má 8 mandátů a k vládnutí nikoho dalšího nepotřebuje. Naše sdružení PRO BOŽICE 2014 je veřejností vnímáno jako přirozený partner vítězné strany. Jestli tomu tak skutečně bude, pak má vládní koalice 11 členů z patnácti. Zbývají čtyři zastupitelé zvolení na třech různých kandidátkách. Jaké mají před sebou vyhlídky? Prakticky se před nimi rýsují tři možnosti: Aktivní opozice, pasivní opozice anebo "se nechají obejmout" vítězem. Dvě z těchto možností jsou špatně, jedna je zdravá a pro obec přínosná. Odpověď  která vám však nedám, nechám to na nich.
V obecné rovině je třeba určit počet členů dvou povinně zřizovaných výborů (finančního a kontrolního) a rozhodnout se, jestli budou zřízeny nějaké komise. Jaký je rozdíl mezi výborem a komisí tady ale vysvětlovat nebudu, je tam však jeden zásadní. Po mnohaleté osobní zkušenosti jsem toho názoru, že počet členů výborů je dostačující v počtu 3 členů - předseda výboru a dva členové. U komisí je naopak vítaný počet vyšší, minimálně 5 členů. Je dobrým zvykem, že vládnoucí síly obsadí finanční výbor a opozice kontrolní. Tím je dáno vše. Zbývá pak ještě dostatek zastupitelů ve vítězných stranách, kteří by mohli být pověřeni funkcemi předsedů komisí. Složení komisí pak je už věcí dohod a vůbec není nezbytné, aby v nich byli zastoupeni pouze zastupitelé. Právě naopak. Čím víc aktivních občanů se do nich podaří vtáhnout, tím je to lepší a naděje, že komise budou skutečně funkčním orgánem, je vyšší.
Opět zdůrazňuji, že je to pouze můj "úhel pohledu". O počtech a složení obecních orgánů si rozhodnou zastupitelé sami. Rozhodování je to každopádně nelehké a pro následující čtyři roky důležité.

           (lan)

2 komentáře:

  1. Rád bych, kdyby Božice ožily a aby více fungovaly sportovní a kulturní spolky.

    OdpovědětVymazat
  2. Ustavující zasedání nového zastupitelstva se koná v pondělí 3.11.2014 v 18 h v sále kulturního domu. (lan)

    OdpovědětVymazat