neděle 5. října 2014

Proč usilovat o navrácení vodovodu?

Vodovod a kanalizaci v Božicích neprovozuje obec. Obec Božice vodovod ani kanalizaci nevlastní, všechno bylo "svěřeno" svazku obcí Vodovody a kanalizace Znojemska (VaK). A VaK vodovody a kanalizace členských obcí pronajímá VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s. (VAS a.s.) a to dohromady za 50 mil. Kč ročně. Tyto peníze se nevyplácejí obcím, ale slouží k opravám a rekonstrukcím. Samotný zisk z vody má VAS a.s.
Některé obce VaK potřebují, protože nemají svůj zdroj vody. Ale Božice svůj zdroj vody mají! Vystačíme si sami. A nebyli bychom jediní. Vlastní vodovod mají v okolí např. v Břežanech, Jaroslavicích, Miroslavi i Hrušovanech nad Jevišovkou. 
Z VaK Znojemska lze vystoupit. Vzhledem k tomu, že vodovod do VaKu obec vložila a vybudování kanalizace bylo hrazeno z prostředků obce a z dotací, tak by při vystoupení z VaKu nemělo být za vrácení vodovodu a kanalizace VaKem požadováno nic. Po volbách je třeba zahájit jednání s VaK Znojemsko o podmínkách současných smluv o svěřeném majetku mezi obcí Božice a VaK. 
Provozování vodovodu a kanalizace je závažná věc a vyžaduje  mandát od voličů. Radnice si ze dne na den nemůže říct, že začne sama provozovat vodovod a kanalizaci. To můžete rozhodnout Vy svým hlasem ve volbách.
Co mohou mít z vlastního vodovodu obec a její obyvatelé?
Dle kalkulace VAS a.s. jsou přímé náklady na vodné a stočné u 1 m3 vody 35,- Kč (bez administrativní režie, daní a poplatků). VAS a.s. odběratelům (tj. nám)  účtuje vodné a stočné včetně DPH 80,5 Kč. Ten rozdíl mezi přímými náklady a konečnou cenou, to je provozní zisk. Z provozního zisku je třeba zaplatit daně, náklady na admistrativu a tvořit fond oprav. V případě Božic se tento fond musí tvořit v takové výši, aby obec byla schopná provést v budoucnu rekonstrukci vodovodu a kanalizace. 
Když se podíváme jinde, tak v Miroslavi platí 62,5 Kč/m3 vodného a stočného, v Hrušovanech nad Jevišovkou 70,- Kč/m3 , v Břežanech 40,- Kč/m3. Z dostupných informací cena vodného a stočného ve výši 40,- Kč/m3 pokryje provozní náklady a netvoří se žádný fond oprav. Minimální cenou, aby se zároveň tvořil rozumný fond oprav, je 60,- Kč/m3. Všechny výše uvedené ceny jsou včetně DPH.
A jaký může být tedy užitek, pokud by vodovod a kanalizaci provozovala samotná obec? Průměrná spotřeba na osobu a den v domácnosti, dle ČSÚ, činí 90 litrů. Při 1550 obyvatelích to odpovídá v Božicích roční spotřebě 50.000 m3. Když by v Božicích klesla cena vodného a stočného o 10,5 Kč na m3, tj. snížila by se na 70,- Kč/m3, nejenže by každý občan za vodné a stočné platil méně, ale ještě by obec měla z vody zisk okolo 0,5 milionu Kč a současně by další 1 milion Kč směřoval do fondu oprav. 
                                                                 Mgr. Pavel Nevrkla 

2 komentáře:

  1. „Sedíme a přemýšlíme nad velkým tématem pro naši činnost, v tom se nám náhle ozve starosta jedné obce s tím, že se dějí neuvěřitelné věci s vodou, co nám teče z kohoutků. Dnes stojí vodné a stočné kolem 80,-Kč/m3 a do tří let prý bude stát víc než 110,-Kč! „To bude nějaká kachna,“ říkáme si. Žádáme dokumenty, které by to potvrdily, a skutečně — svazkem obcí potvrzené výpočty cen tuto „kachnu“ potvrzují.“ Tak takový materiál publikoval minulý víkend znojemský zastupitel a lídr kandidátky Změna Znojmo Jiří Ludvík. Více se k jeho poznatkům a informacím vrátíme příští týden. Mgr. Ladislav Nevrkla, PRO BOŽICE 2014

    OdpovědětVymazat
  2. Už by to konečně chtělo něco udělat s cenou vody, je to zlodějina, co se to tady děje. Tak drahá voda a nedá se kolikrát ani pít.

    OdpovědětVymazat