čtvrtek 23. října 2014

Jára Cimrman prošel okrajem Božic

"Mistrův" pomník v Č. Křídlovicích
Na webových stránkách http://www.cimrmanuvksaft.cz/, které mapují život u přespolních sousedů v Hodonicích (též Tasovicích a Krhovicích), se objevila důležitá informace.

Cituji: "Roku 1892, šel tehdejším rakousko-uherským mocnářstvím mladý a velice plodný vlastenec, jenž zanechal stopy snad na všem, čehož se dotknul. A jeho kroky vedly dle genetického průzkumu, který provedl náš kolektiv, i kolem Třešňových polí, což byl starší název pro naše obce." Více zde: http://www.cimrmanuvksaft.cz/cimrmanovo-haraburdi/cimrmanovy-vejsplechty/

Samozřejmě, že jsem zbystřil pozornost!!!! Jára Cimrman, génius, který se nikdy neproslavil, a ZDE??? To nebude jen tak samo sebou. A tak jsem začal pátrat. Dosavadní výsledky bádání jsou ohromující a vlastně vůbec nevím, jestli s nimi můžu ven. Ale budiž ....
Pokud se Jára Cimrman dostal v roce 1892 až do Hodonic, musel nepochybně projít i kolem Božic!!! Upozorňoval jsem nedávno na tomto blogu na záhadu "hostince Hoja" v blízkosti dnešního božického nádraží. Provedl jsem sondáže a měření laserovým paprskem (to je ten, co dokáže při pohledu zblízka vypálit oči) a došel jsem k závěru, že "hostinec Hoja" není totožný s dnešní zavřenou Hospůdkou u Šíbla, ale že se jedná o hostinec, který jak se náhle v lesích Hoja objevil, tak nečekaně zmizel!!! Vrtalo mi hlavou, co mohlo za tajemným zmizením "hostince Hoja" být - a tu mi bleskl v hlavě plamínek naděje! Nezastavil se zde náhodou při svých toulkách mocnářstvím tulák Jára Cimrman a nesouvisí jeho několikaleté zmizení právě se záhadným zmizením uvedeného hostince? Jara (da) Cimrman byl vynálezce snad všech pitomostí, na něž si vzpomenete! I jeho smrt 12.5.1921 je spojená s jeho geniálním vynálezem, který v nepravou chvíli selhal.
Hodonice i "hostinec Hoja" leží na starobylé obchodní cestě zvané "Hoja Weg". Náš poutník Jára musel jít jistojistě právě tudy. Jestli po ní do Hodonic přišel, nebo po ní z Hodonic odcházel dál na jihovýchod, nevím. To bude teprve předmětem mého dalšího bádání. Každopádně se v novém světle náhle jeví i donedávna opomíjený význam Hraběcí studánky, jež se nachází v lesích Horní Hoja u druhého Karlovského rybníka. Kde jinde mohl osvěžit vyprahlé rety než tam? Ve Znojmě zrovna nedávno zavřeli pivovar Hostan a jinou tekutinu v "hostinci Hoja" ten den neměli!!! Petr M., který už tenkrát prováděl u studánky hydrometeorologická měření, mi jednou vyprávěl, jak ho u studánky překvapil cizí ukecaný chlap a ptal se ho, kde by našel nedávno vztyčenou sochu císaře Františka Josefa I. Prý ho virgule neomylně vede do jakési vísky s názvem Böhmisch Grillowitz a on neví, kde ji hledat? Ještě dodal, že je na všechna svá díla velmi hrdý a velmi se trápí tím, že jsou ještě dnes mezi námi lidi, kteří nectí autorská práva ... No a jelikož z jediné nekvalitní fotografie našeho bývalého pomníku víme, jak panovníkova busta vypadala, máme náhle jasno i my: na pomníku před Floriánovým (naproti křídlovickému kostelu) nebyl vlastně zobrazen starý mocnář, ale byl tam vypodobněn sám génius Jára Cimrman, muž, který Habsburkům nikdy s ničím nepomohl! Za tento svůj odvážný postoj krátce po své smrti tvrdě doplatil. Zahořklí odpůrci "domu habsburského" v Českých Křídlovicích nám Járu Cimrmana i s podstavcem někdy v roce 1921 strhli a stopy po něm zahladili tak, že dodnes nevíme, kde je zakopán nebo kde byl napadrť rozmlácen. Na rozdíl od jiných božických pomníků...
A to je k dnešnímu zamyšlení nad stopami všestranného génia Járy Cimrmana v Božicích a Českých Křídlovicích vlastně vše. Pokud někdo vlastníte, jakoukoliv část Mistrova rukopisu, jakoukoliv fotografii Mistra v Božicích (zachyceného při jakékoliv činnosti), jakýkoliv úlomek z Mistrova pomníku, neváhejte a pošlete mi ji. Věřím, že do konce 21. století to společně dáme dohromady a výslednou práci připíchneme na tento blog. Záhady a tajemství jsou tu přeci od toho, abychom je odhalovali a racionálně vykládali.

                             Ladislav Nevrkla, začínající cimrmanologMistr se právě sklonil a pije z pramene Hraběnčiny studánky


Duch Járy Cimrmana nad božickým "hostincem Hoja". Ze
sbírky p. Švece ze Znojma
Žádné komentáře:

Okomentovat