středa 25. února 2015

25. únor 1948 v Božicích

Každoročně zde připomínám výročí události, která obrátila dějiny naší země a každé poslední vesničky vzhůru nohama, Žádný další takový politický zvrat se nikdy předtím, ani nikdy potom neopakoval. Pravdou však je, že 25. únor 1948 z nebe nespadl. Byl velmi dobře připravován a díky naivitě i neschopnosti politické konkurence koordinovat jednotnější postup i nekompromisně proveden. Tak tomu bylo i v Božicích.
Božice byly únorovým pučem v roce 1948 tvrdě zasaženy. Vzniklé komunistické akční výbory zbavily hned 25.2.1948 volených funkcí představitele nekomunistických stran v zastupitelstvu v čele s místostarostou Josefem Kudličkou (křesťanský demokrat) a radním Štěpánem Jandáskem (národní socialista).
Vyakčněni byli další představitelé "reakčních" stran, jako např. J. Hanuš (velitel božických hasičů, člen ČSL) nebo L. Smrček (sociální demokrat). Odvoláni byli všichni členové zastupitelstva z Kolonie: nejen radní Štěpán Jandásek a první český božický "starosta z května 1945 Ladislav Smrček, ale i špičkoví božičtí samostatně hospodařící rolníci Karel Balousek a Petr Macek. Dále byli z veřejných funkcí odstraněni např. Antonín Crhonek a František Vaněk. Všichni prý jako představitelé zrádné reakce, kterou bylo třeba připravit o moc.
O událostech v Křídlovicích vím jenom tolik, že po 25.2.1948 byl zrušen katolický tělovýchovný spolek Orel (jeho představitelé J. Nevrkla, Fr. Vlk a další stihli naštěstí leccos zachránit), jeho majetek byl konfiskován a orlovna (dnešní vietnamský obchod) předána do užíváni Sokolu. To zcela záměrně, aby se prohloubily příkopy mezi dávnými sportovními rivaly...
Do roka a do dne padli za oběť čistkám další komunální politici, většinou komunisti v čele se starostou Bohumírem Paděrou a řezníkem Fr. Smetanou a Božice se staly jedním z center pobočky odbojové organizace Světlana, kterou zde formoval hostinský a bývalý partyzán Antonín Daněk. Ale to už je zase jiná kapitola božických dějin.
                   (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat