středa 4. února 2015

Historie: České Křídlovice pod Vánočním stromem republiky 1946 (dopl.)

V soutěži nejlepších moravských měst a vesnic ve sbírce pod Vánočním stromem republiky roku 1946 byla hlášena ze Znojemska jediná obec: České Křídlovice.
Pohraniční obec se 700 obyvateli, zemědělská obec, krutě postižená suchem i neúrodou, dokázala obětovat pro ty nejmenší svými dary celkem 2 600 Kčs. Hráli jí v rozhlase ve středu dne 8. ledna 1947 při hlášení nejlepších výsledků z Moravy, hráli všem těm, kteří nezapomínají na budoucnost národa: na naše děti.
                                                                                                                b.
                                                                                           Otištěno v novinách Stráž na Dyji 17.1.1947

P.S. Žijí v Božicích pamětníci těchto sbírek?

K tradici Vánočního stromu republiky jenom tolik. Tradici založil brněnský novinář a spisovatel Rudolf  Těsnohlídek v roce 1924. Tradice byla třikrát zrušená. V roce 1951 byla akce "Vánočních stromů republiky" ještě povolena, v následujícím roce však již byla definitivně zrušena. Obnovená byla v letech 1968 - 1969, za nastupující normalizace byla v roce 1970 opět zrušená. 
Po roce 1989 byla postupně zavedena tradice Rozsvěcování vánočního stromu, spojená s nějakým kulturním programem,občerstvením a prodejem vánočně laděného zboží či vlastních výrobků. V Božicích už má velmi slušnou úroveň, jenom bych podpořil myšlenku pana starosty Karla Haly, aby se vánoční strom postavil na hřišti u pergol. Prostě je to momentálně nejvhodnější místo na pořádání podobných akcí. Věřím, že se přání pana starosty podaří již letos, na začátku adventu 2015, splnit.
Tradici sbírky pro potřebné převzala po roce 1989 Tříkrálová sbírka. Její letošní výtěžek byl v Božicích rekordní (přes 16 tisíc Kč) a Božice tak vrátil mezi obce, které si pomoc pro bližní velmi intenzivně uvědomují. Prelát Max Mayer, zakladatel Útulku pro přestárlé  a nemocné v Českých Křídlovicích, i občané Českých Křídlovic z roku 1946 by určitě měli ze současných obyvatel Božic velkou radost.
                                                             (lan a spolupracovníci)                                                              


Žádné komentáře:

Okomentovat