pátek 20. února 2015

Škola: Jak vypadal zápis do 1. ročníku základní školy

Tak vypadalo zahájení školního roku
1.9.2014
Na webových stránkách ZŠ a MŠ Božice byl zveřejněn článek ředitele školy Jana Peterky k průběhu letošního zápisu do prvního ročníku božické základní školy.

V úterý dne 3.2.2015 se uskutečnil zápis dětí do první třídy pro školní rok 2015/2016. K zápisu se v termínu dostavilo 19 dětí narozených v období od 1.9.2008 do 31.8.2009 a dodatečně byly zapsány ještě další dvě děti. Celkem tedy bylo zapsáno 21 dětí, z toho 10 chlapců a 11 dívek. Počty zapsaných podle bydliště : Božice 15 dětí, Mackovice 3 děti, Borotice 2 děti, Křídlůvky 1 dítě.
Během zápisu při různých neformálních aktivitách byla pozornost přítomných pedagogických pracovníků školy zaměřena na posuzování školní připravenosti dítěte na základě určitých dovedností a znalostí dětí, které jsou v souladu s „konkretizovanými očekávanými výstupy“ oblastí rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, které jsou ministerstvem školství zapracovány do tzv. „Desatera pro rodiče dětí předškolního věku“.
Z výsledků zápisu vyplývá, že největší problémy měly děti s plněním 5.bodu „Desatera“ – Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy, kde mělo problémy až 95% dětí, dále s plněním 4.bodu „Desatera“ – Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky, oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci, kde až 70% dětí mělo nějaké obtíže, dále s plněním bodu 3 – Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti, kde obtíže mělo až 50% dětí.
Rodiče budou o výsledcích svého dítěte podrobně informováni ve své mateřské škole, kde také dostanou informace o tom, jak mohou svému dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji do doby nástupu do první třídy ZŠ.
V tuto chvíli je předčasné spekulovat o počtech dětí, které nastoupí do první třídy v úterý dne 1.září 2015, rodiče dětí mají do 31. 5. 2015 čas na podání žádosti o odklad povinné školní docházky (podle z.561,§ 37, odst.1).

                                                                    Jan Peterka, ředitel školy

2 komentáře:

  1. Jenom malá oprava, fotka je ze zahájení školního roku 2013/2014. Tito "prvňáčci" jsou už mazáci z druhé třídy. Hana Koledová

    OdpovědětVymazat
  2. Dík! popravdě řečeno, říkal jsem si, že je jich nějak málo, když má škola letos rekordní počet prvňáků. :-) (lan)

    OdpovědětVymazat