pátek 13. února 2015

Na co všechno se můžeme těšit v Božicích v roce 2015

Na čtvrtečním zasedání zastupitelstva obce zazněla řada informací, které určitě potěší božické občany. O tom nejzásadnějším rozhodnutí - finanční podpoře rodin s dětmi - jsem informoval v samostatném článku, o těch dalších aspoň stručně.
Přesné znění přijatého usnesení najdete na úřední desce a na oficiálních webových stránkách obce.
O některých opatřeních rady obce již informoval Božický zpravodaj, zprávy ze všech tří zasedání rady v mezidobí podal starosta obce Karel Hala.
Mě osobně zaujaly informace týkající se Břežanské dopravní společnosti. Ta pod vedením jednatele Zdeňka Boboka dosahuje v současnosti dobrých výsledků a spolupráce obce s ní je na velmi dobré úrovni. BDS zakoupila nejen moderní autobus, o němž jsme v průběhu roku informovali, a koncem roku pořídila i nového John Deera. Do dozorčí rady BDS byli za obec Božice zvoleni Robert Turoň a Jan Zatloukal. BDS čeká letos jedno důležité rozhodnutí: JmK bude opět přidělovat licence na dopravu v rámci IDS. Všichni si přejeme, aby naše společnost uspěla a fungovala k plné spokojenosti cestujících i v dalších letech.
Zastupitelstvo schválilo návrh rady přispět darem ve výši 3 000 Kč na zřízení Baby boxu u Nové nemocnice ve Znojmě. Případnou diskuzi nad baby boxy ponechávám stranou, neboť nad všemi pro a proti vyčnívá jedno: Zachráněný lidský život!
Byl schválený prodej dalšího stavebního místa za školou (manželům Lucii a Davidovi Robíškovým) a bylo rozhodnuto propojit (zokruhovat) vodovod v ulici za školou (od vojenských bytovek) s vodovodem k Pastelkám. Tím se budou moci připojit na vodu novostavby a tím by se měla i zkvalitnit proudící voda, jelikož zmizí koncovky.
Obec uspěla se svou žádostí o dotací na "zametací soustavu" (traktor + přídavná zařízení a další vybavení) a podala žádost o dotaci na dětské hřiště. Pokud i zde budeme úspěšní, začne se hřiště budovat na hranici božického a křídlovického katastru před Zedníčkovou vilou.
Probíhá revitalizace sklepní uličky u Borotic (vlevo od silnice na posádku) a připravuje se tam i výsadba náhradních dřevin (jilmů, ořešáků a ....), kácí se pouze náletový akát ohrožující bezpečnost. Pokračují práce na rozšíření ubytovny v bývalé knihovně a bývalé prodejně masa, byl prodán další byt na bývalé učitelské bytovce, byl snížen počet pracovníků v Relaxu na dva a bylo navýšeno vstupné do Relaxu. Funguje kulturní komise s předsedkyní Růženou Barákovou a vychází Božický zpravodaj (na jeho vydávání uvolněno z rozpočtu 30 000 Kč). Bylo konstatováno, že kapacita školy je dostatečná, byť v současné době má škola zapsán rekordní počet žáků 231 ke dni 12.2.2015. Není problém dle potřeby upravit I. MŠ na dvě oddělení (muselo by se však rozšířit zařízení WC), ale je problém přijímat větší počet dvouletých dětí. MŠ funguje až pro děti od 3 let. Nestačí však kapacita tělocvičny a pro další volební období máme všichni jeden jasný společný cíl: postavit novou tělocvičnu! Po dlouhé době klesl počet obyvatel Božic, k 1.1.2015 cca o 10 občanů. Proto se může přemýšlet i o další výstavbě bytů. Přemýšlet!!! Začíná oprava místní komunikace k bývalé masně.
Všechna opatření současného vedení obce směřují k jedinému cíli, který včera jasně a přesně formuloval radní Robert Turoň: Zvýší se atraktivnost naší obce! A tak to je.

                                                      Ladislav Nevrkla

Tak takový nějaký claas jezdí i po Božicích ...


1 komentář:

  1. Tak až dneska jsem se dozvěděl, že Břežanská nekoupila John Deera, jak nás na zastupitelstvu informoval pan starosta, ale traktor značky Claas. prý je po obci vidět s fekálem. Tak tak. (lan)

    OdpovědětVymazat