neděle 22. února 2015

Pasivně na všechno koukáme? Nebo ne?

Stará křídlovická kovárna se systematicky
mění v moderní hasičskou zbrojnici a technické
zázemí božických hasičů
Všeobecná společenská otupělost a neradostnost, kterou lze už delší dobu pozorovat v celém Česku, se dostává do své další fáze. Bude docela zajímavé sledovat, co k některým konkrétním závažným připravovaným opatřením řeknou především ti, kteří jimi budou dotčeni.
Mám před sebou tři takové plány a najít k nim přijatelné řešení, nemusí být úplně jednoduché. nejhorší pak bude, když nad tím mávneme rukou, že nás se to zrovna netýká. Víme všichni, že se nás týká úplně všechno.
Když totiž vidíte bývalého brněnského fotbalistu Petra Švancaru, jak sekačkou začal uklízet a upravovat bývalý fotbalový stadion za Lužánkami, musí vám být až špatně? Proč se nikdo neptá, kdo to nechal dojít do takového konce? Proč to nikomu nevadí? A proč apaticky sledujeme, jak soud už dnes zablokoval rekonstruovaný fotbalový stadion ve Znojmě? Proč se neptáme, jakou roli v tom hraje současný znojemský starosta či někdo jiný?
Díváme se totiž bezradně i v Božicích na chátrající objekty a vlastně nevíme, co s nimi chceme dělat. Nekřiklavějším příkladem božické bezradnosti je téměř zruinovaný obecní dům (původně mlýnský zájezdní bufet-pohostinství) v Zámlýní! Bude to stejně politické rozhodnutí a ti, kteří nějak rozhodnou, za ně ponesou navždy odpovědnost. A do toho se asi nikomu nechce. Ovšem na podobné rozhodnutí čekají v Božicích další "nerozhodnuté" budovy. Za všechny uvedu notoricky známou budovu dnešního kina Marta (původního hostince) a Jiráskův domu osvěty na Kolonii.
Stranou pak nechávám vzácné historické budovy a památky, které nejsou ve vlastnictví obce, ale ve vlastnictví jiných subjektů, nebo se o určení vlastnictví stále ještě jedná. Týká se to např. budovy kostela, fary a farské zahrady (i s hospodářskými budovami) a pozemků kolem "kláštera" maria Hilf (domova důchodců) včetně kapliček na klášterní zahradě.
Naštěstí u několika dalších objektů už je rozhodnuto: pokračuje rekonstrukce staré kovárny v Křídlovicích, pokračuje rekonstrukce ubytovny v bývalých kancelářích MNV a pokračuje vnější úprava obecního sklepa.
Asi správně tušíte, že i ta výše uvedená trojice božických historických budov čeká na politické rozhodnutí božických zastupitelů. Otázkou je, jak dlouho? Zodpovědná rozhodnutí jsou někdy nepopulární, a přesto jsou správná.

A jako dodatek přidávám tři celospolečenské problémy, které ovlivňují či ovlivní naše životy, pokud budou uvedeny v život ve svých současných podobách či návrzích:


1) Ukončení smlouvy o stavebním spoření
Určitě bude třeba usnadnit situaci rodičům, kteří založili stavební spoření svým dětem a nyní chtějí tuto smlouvu ukončit. Pokud chtějí nyní rodiče ukončit smlouvu o stavebním spoření svých dětí, musí tento záměr potvrdit soud. Zbytečná byrokracie zatěžuje nejen rodiče, ale i soudy. Proto bude na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny vznesen návrh, aby byla projednána novela občanského zákoníku. Naštěstí se tohoto tématu ujala dvě důležitá média: Česká televize a TV Nova. 
2) Nesouhlas s plošným zákazem stáčení vína ze sudů
Současná vláda předložila velmi neuvážené opatření, které je ve svém důsledku namířeno proti podnikatelům a živnostníkům. Příkladem je snaha plošně zakázat stáčení vína ze sudů, což poškodí malé vinaře a živnostníky. Už koluje mezi lidmi nesouhlasná petice (viz příloha) a věřím, že i božičtí vinaři už ji podepsali nebo zvolili nějakou jinou formu nesouhlasu s návrhem zákazu.
3) Nejnebezpečnější opatření však připravuje ministr financí Andrej Babiš
Ten chce znepříjemnit život živnostníkům zavedením registračních pokladen. Pro mnoho malých podnikatelů by to byl likvidační krok. Jde o další represivní nástroj, další omezení svobody nás všech. Aktivní a pracovité lidi je třeba bránit. Ozvat se v první řadě musí však oni sami, jinak se lehce může stát, že za rok už někteří z nich nebudou fungovat a svou živnost pro vysoké náklady (pořízení registrační pokladny apod.) a značnou byrokratickou náročnost, raději zabalí. Ozvat  by se měli i představitelé obcí, protože ti nejlépe vidí, jaké živnosti v obci mají a které by díky tomuto tvrdému šikanóznímu opatření mohly velice záhy v jejich obcí chybět. A nebyla by to jenom prodejna ovoce a zeleniny, jako se tomu stalo od nového roku u nás v Božicích.
                                         (lan)
Probíhá i rekonstrukce bývalých kanceláří MNV na
ubytovnu

Místo bilboardu zde možná ještě letos vyroste moderní
dětské hřištěprostorné

Při letošní těžbě dřeva v obecních lesích snad konečně
zmizí i jedna z ostudných ruin na našem katastru - bývalý
bunkr pro vojenské hlídky u autobusové zastávky Na
Posádce

Pohled na zčásti zasypaný bunkr z jiné strany

Opravuje se vstupní portál do obecního sklepa

Jednou zde třeba bude postavená lisovna. To je tak vše,
co zde má smysl ještě dobudovat

V pozadí budova kina Marta (kdysi jednoho z božických
hostinců ...

Budova kina trošku přiblížená. Kdo kdy rozhodne, co
s ním dále? Neplodné diskuze trvají už více 20 let ...
Tonda Daněk by asi věděl, co s ním. Věřím, že se podaří
na budovu umístit jeho pamětní desku ...

... a chodníček k nádraží v jedné z nebezpečných zatáček

...... vyřešeno už je povolení přemostění Příčního potoka
pro chodník ... 

... a chodníček bude pokračovat k Soškolovým (dnes
Oto Ontl) a tam se přejde silnice směrem k nádražní
budově

Petici proti zrušení prodeje sudového vína můžeme
podepsat i na internetu

Žádné komentáře:

Okomentovat