pondělí 9. února 2015

Diskuze: Evropský významné lokality v Božicích


Jevišovka v Zámlýní. V pozadí
velmi diskutabilní a dnes hojně
diskutovaná památka u mlýna.
Přežije rok 2015?
Samozřejmě že to všichni víme a jsme na to patřičně hrdí. Katastr Božic a Českých Křídlovic je tak vzácným územím, že se na něm nachází hned několik evropsky významných lokalit. Přesto si dovolím vám jednotlivé lokality aspoň stručně představit.

Můj dlouholetý spolupracovník (a není to tentokrát odborník na slovo vzatý Ivan H., toho bych požádal, aby moje akademická sdělení doplnil o praktické zkušenosti) se na mě obrátil právě s tímto dotazem, a tak jsem se trošku "proskočil" informačními zdroji a něco zde načerpal.
Takže nejdříve Evropsky významné lokality v Božicích a Českých Křídlovicích: 1) Jevišovka, 2) Mokřady, 3) Božické rybníky.

Nyní jednotlivě k uvedeným lokalitám:
1) Jevišovka
Asi nejznámější evropsky významná lokalita na katastru Českých Křídlovic a Božic je "povodí řeky Jevišovky". Díky železnici (jak píše jinde Ivan pomalu ale jistě "umírající" na naprostý nezájem státu o rozvoj železniční dopravy!) a řece Jevišovce, jsou Božice známy i tam, kde by jinak o Božicích nevěděl nikdo nic.
Celá evropsky významná lokalita Jevišovka se rozkládá  na 20 ha následujících katastrálních území: Borotice nad Jevišovkou, Božice, České Křídlovice, Hrušovany nad Jevišovkou, Jevišovka, Lechovice, Práče, Prosiměřice, Stošíkovice na Louce, Šanov nad Jevišovkou a Žerotice.
Tato lokalita je charakterizována jako území, kde nacházíme "nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion a nejcennější je zde výskyt druhu sekavec (Cobitis taenia).Že nevíte, kdo nebo co to je? Na webu jsem se poučil, že se jedná o rybu, která se jmenuje sekavec písečný. Je zde však nějaký rozpor či nepřesnost, protože se v literatuře dále uvádí, že "na našem území není sekavec písečný (Cobitis taenia) fyzicky přítomen, jak bylo dříve v literatuře běžně uváděno, ale vyskytuje se zde jemu podobný sekavec podunajský (Cobitis elongatoides). Tak jak to teda je v té naší "evropsky významné lokalitě"? A sekavce jen tak neuvidíte, žije totiž prakticky celý svůj život na dně řeky.

2) Mokřady (u Božic, pod Božicemi, Božické mokřady ...)
Božické mokřady, to je naše radost a pýcha! Hektary ploch s tůňkami, bažinami, palaším, labutěmi, remízky a plejádou vzácných druhů živočichů, na něž se chodí studijně dívat žáci základních i středních škol, ekologové i turisté. Jenom škoda, že zde nikde neexistuje nějaké místo - nejlépe budova - kde by byly shromážděny dokumentační materiály, mohlo se zde zájemcům něco z vzácností a cenností božické přírody promítnout a kde by byly nabídnuty příslušné propagační materiály.
Už se k tomu v diskuzi k jiným článkům vyjádřilo několik čtenářů, ale chce to ještě jasné stanovisko těch odpovědných, jinak tady můžeme plkat a mlátit prázdnou slámu do aleluja! Což? A co je v božických nejcennějšího? Jak jistě víte, je to evropsky významná lokalita kuňky ohnivé!

2) Božické rybníky
Evropsky významná lokalita Božické rybníky byla do evropského seznamu zařazena jako území s výskytem druhu vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana) a stanoviště 91E0 - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
Mimoto je v navržené přírodní památce dokumentován výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Celkový charakter a druhová bohatost území bezesporu opodstatňují potřebu jeho zvláštní ochrany. Lokalitu lze označit za přírodní útvar menší rozlohy a naleziště ohrožených druhů ve fragmentech ekosystému s regionálním ekologickým, vědeckým a estetickým významem, které vedle přírody formoval svou činností člověk. (Toto stanovisko vydal KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno dne 3.7.2013).
Nejvýznamnější součástí této lokality je Přírodní památka Protržený rybník.  
Bohužel nevím nic o jiných součástech lokality "Božické rybníky", ani nevím, proč se tato lokalita jmenuje "Božické rybníky. Leda by do toho počítali i Závlahovou nádrž (dnes Rybolov Božice, porybný Jaroslav Kapaňa st.) a Božický rybník, na němž hospodaří Rybářský spolek Božice (předseda Ing. Bořivoj Čada). Prostě tak trochu zašmodrchané a hlavně tak nějak nejasné. Zvláště Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy nás docela zajímají! Nebo je vám jedno, v jakém přírodním prostředí žijeme?

         Ladislav Nevrkla

U Jevišovky v božickém Zámlýní. V pozadí symbol dnešní
civilizace - nefunkční vodojem, který nikomu nepatří! Tak tam
stojí. V sousedství evropsky významné lokality.  celkem
dobrý, ne?

Sekovec písečný bloudící na dně Jevišovky. Teda
spíš tam nebloudí, protože prý u nás nežije. Ale je
zde aspoň chráněný!

Kuňka ohnivá (obecná). Prý jich dramaticky
ubývá. Je pravdou, že žabí koncerty na "Jevce"
už nejsou to, co bývaly!

Vrkoč bahenní je velkou vzácností a my ho máme v krásné
lokalitě Protržený rybník. Vystupoval jsem proti tomu umělému
názvu, ale už jsem se s ním smířil. Přestal mi vadit. A vlastně
nevadí vůbec nikomu. Jsme rádi, že u nás máme další evropsky
 významnou  lokalitu.
1 komentář:

  1. Sekavec písečný u nás nežije je to ryba zastoupená víceméně na západ.U nás žije sekavec podunajský a dál na východ.I když je pravda že se našli u sekavce podunajského jedinci s genetikou sekavce písečného.SA

    OdpovědětVymazat