sobota 28. listopadu 2015

Něco se dokončuje, něco se začíná, něco se ...

Na první pohled je patrné, že ani v pozdním podzimu se budovatelské práce v Božicích nezastavily. Všechno by se to mělo stihnout do konce roku 2015. Když pámbů dá ...


Upraveno je staré parkoviště před božickou Jednotou, jsou zde nastříkané "chlívečky" pro parkující vozidla i na podélné parkování v další části vozovky až k prvnímu stavení. Možná tady někde ještě mohla vzniknout "točna". A každopádně zůstává otevřená otázka parkoviště místo obecní stodoly ...
Vedle ní už probíhají závěrečné práce na rekonstrukci prodejny a nových skladových prostor. Usazeny jsou nové plastové dveře do ulice. Teď se právě zatepluje plášť budovy ...

V těchto dnech začaly výkopové práce na stavbě nového dětského hřiště před Zedníčkovým. Pokud počasí dovolí, bude prý hřiště stavěné z přiklepnuté dotace v provozu ještě do konce roku. Necháme se překvapit množstvím a pestrostí hracích prvků. Pokud zde zůstane místo, mohla by v sousedství vzniknout pěkná dráha pro skejťáky, jakou jsme si nedávno prohlíželi u fotbalového hřiště v Suchohrdlech u Miroslavi (viz foto).

No a potěšitelný je i pohled na postavené lešení kolem nižší budovy penzionátu Maria Hilf  neboli "kláštera". Možná jste ani nezaznamenali, že nejdříve musely být odstraněny dva vzrostlé smrky, které by opravě fasády bránily, a teprve po povolení se mohlo začít s vlastními pracemi. Všichni se už těšíme, až budovy dnešního domova důchodců zazáří novotou. Vždyť je to nejvýraznější božická památka, která je pro naši obec nejcharakterističtější stavbou a podle které nás znají široko daleko.

 To nejrozporuplnější nechávám na konec. Byl jsem přesvědčen, že stavební práce na rekonstrukci místní komunikace "Pod masnou" finišují a blíží se svému závěru. Byl jsem docela šokován stejně jako všichni občané, s nimiž jsem na to téma mluvil. Podivnou rekonstrukcí - doufám, že se stíhá v termínu a bez tzv. víceprací - se určitě bude podrobně zabývat zasedání zastupitelstva 10.12.2015, kam jste všichni srdečně zváni. Obávám se, že konečný výsledek rekonstrukce bude pro nás všechny trošku zklamáním a jak říkal jeden božický občan: "Doufám, že si v Božicích tato stavební firma už nekopne ...!"

A ještě o čem se mluví: 
Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva Obce Božice konané dne 11. června 2015. Zastupitelstvo obce schvaluje:  6. Smlouvu o právu provést stavbu s firmou Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČ: 70932581 na stavbu „II/397, III 4141 Božice, okružní křižovatka a most 397-004“ na částech pozemků parc. č. 8255, 8254, 3136/10 a 3136/2 v kat. území Božice.
Dále z úřední desky:
... podal dne 23.06.2015 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „II/397, III/414 1 Božice, okružní křižovatka a most 397–004“ stavební objekt SO 101 – Okružní křižovatka, SO 104 – Objízdná trasa, SO 301 – Dešťová kanalizace, na pozemku parc. č. 1768, 3136/2, 3136/10, 8254, 8255 a 8901 v katastrálním území Božice a parc. č. 2306 a 2308 v katastrálním území České Křídlovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Momentálně se čeká, až SÚS JmK obdrží na tuto akci státní dotaci. Snad to bude v roce 2016.

7. Znění smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Oprava Jiráskova domu osvěty“ z rozpočtu Jihomoravského kraje, dotace ve výši 155.000,- Kč.

Část už je hotová, zbytek by se měl dokončovat v těchto dnech. Jedná se mj. o výměnu vstupních dveří, některých oken a rekonstrukci WC.
  (lan)
Žádné komentáře:

Okomentovat