čtvrtek 5. listopadu 2015

Starostové píší noviny

Babišovy Lidové noviny (ve spolupráci se Svazem měst a obcí) zavedly letos zajímavou rubriku Starostové píší noviny. Jedenkrát za 14 (ve čtvrtek) vychází takto nazvaná rubrika na celé stránce novin a jsou zde vždy otištěny příspěvky téměř desítky starostů, kteří se vyjadřují k anketní otázce položené 14 předtím.


Tento týden se vyjadřovaly k problematice podomního prodeje. Je to věc, která byla v minulých letech tak medializovaná, že se k ní vyhláškou a cedulkami přihlásily téměř všechny obce v Česku.

Určitě jste si však všimli, že mezi těmito cedulkami jsou rozdíly. Některé obce mají totiž na cedulce pouze výslovný zákaz podomního prodeje, kdežto ty prozíravější tam mají uvedeno nejen zákaz podomního prodeje, ale i zákaz pochůzkového prodeje a nabízení služeb! A to je myslím nejen přesnější, ale i účinnější.

Minulý týden se v Božicích opět producírovali zástupci nějaké společnosti zabývající se prodejem elektřiny. První, co zjišťovali, bylo, u které jsme společnosti. Potom se ptali, na koho je odběr psaný. Když nemluvili s takovým člověk, rychle se rozloučili.
Pochybuji, že si tito lidé vyžádali svolení na obci. Určitě by je nedostali. Za druhé, pokud už by je dostali, obec by takovou věc oznámila obecním rozhlasem, aby občané věděli ... Za třetí: Nejlepší obranou před těmito dotěrnými kupčíky je odpálkovat je! Slovně a slušně. Abyste z toho náhodou ještě neměli problém vy sami. A za čtvrté: Každé takové zjištění oznamte na náš obecní úřad.

P.S. Pochůzky kominíka k tomuto typu nedovolených nabídek nepatří. Pokud vás nezastihl doma, měli jste ve schránce leták s telefonním číslem, na němž si domluvíte jeho návštěvu. To je doopravdy o něčem jiném.

P.S.S. Za 14 dní se páni starostové můžou vyjádřit k anketní otázce: Jak se vám za poslední roky podařilo zkvalitnit systém nakládání s odpady? Zvyšuje se povědomí vašich obyvatel o třídění?

Myslím si, že to je zrovna dobrá otázka i pro vedení naší obce. Třeba si za 14 dní odpověď přečteme v tištěných novinách nebo na webu  , kde jsou uvedeny odpovědi všech starostů.

Všechny radnice v České republice toto vydání Lidových novin pravidelně dostávají, takže vědí ....

                  (lan)Žádné komentáře:

Okomentovat