úterý 10. listopadu 2015

Sbírka na školní obědy pro děti ze sociálně slabých rodin na Znojemsku. Co v Božicích?

Oblastní charita Znojmo, služba Rodinný sociální asistent spolu s Projektem Era pomáhá regionům, startuje od 13. 10. 2015 sbírku na školní obědy pro děti ze sociálně slabých rodin na Znojemsku. Děti a mladiství ze sociálně znevýhodněných rodin jsou hendikepováni prostředím, ve kterém vyrůstají. Díky tomu dochází k jejich sociálnímu vyloučení. Sbírka končí na Tři krále 6.1.2016.


Z webových stránek znojemské charity i ze Zpravodaje č. 3 Oblastní charity Znojmo jsem vybral bližší informace k tomuto projektu:

Chudoba, bída, sociální vyloučení je denní realitou i na Znojemsku. Pro děti ze sociálně slabých rodin je školní oběd skutečným luxusem. Ve svých rodinách se nesetkávají běžně s masem, rybou nebo ovocem. Nejsou výjimečné situace, že se děti doma nenajedí do syta, protože v rodině žije vice dětí a příjmy rodin to neumožňují. Rodiče kupují hlavně levné potraviny, které nemají adekvátní výživovou hodnotu pro dětský organismus.
Proto Oblastní charita Znojmo zahájila ve spolupráci s Erou projekt Aby oběd nebyl luxusem. Tento projekt se zaměřuje na pomoc dětem z chudých rodin, zaměřuje se na uspokojení nejzákladnější lidské potřeby - potřeby nasytit se, která u těchto dětí není v dostatečné míře saturována.
Pomozte prosím těmto dětem nasytit se a prožít šťastné dětství!
Děkujeme
Číslo účtu je 101 7777 101/0300
Variabilní symbol: 602
Výběr prostředků bude ukončen 6. 1. 2016
Pro výběr peněz je Vám k dispozici také nástroj na webových stránkách www.erapomaharegionum.cz, kde můžete přispět díky jednoduchému mechanismu „klikni a daruj“.
Mgr. Radka Růžičková
vedoucí Rodinného sociálního asistent

Nevím, jaká je situace ve školním stravování ve školních jídelnách ZŠ a MŠ Božice. Víme však všichni, že rodin s dětmi, které by si zasloužily pozornost, podporu a pomoc, máme v Božicích rovněž dost.
Po minulých volbách v roce 2010 vznikla jakási skupina, která se měla sociálními otázkami v naší obci zabývat. Bohužel z řady důvodů nebyla funkční a prakticky zanikla. Jsem přesvědčen, že by se Rada obce Božice měla k této otázce vrátit a přehodnotit ji.
                                                     (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat