pátek 6. listopadu 2015

Seriál: Jak se žije v rodných obcích ... . Dnes v Otaslavicích

Impulsem pro tento seriál bylo udělení státního vyznamenání četaři Josefu Františkovi, rodákovi z Otaslavic u Prostějova. A jelikož z této obce přišla řada nových osídlenců do Božic, rozhodl jsem se, že si v takovém malém seriálu připomeneme některé obce, z nichž noví božičtí občané po roce 1945 přišli a podíváme se, jak se v nich žije dnes. Díky hrdinovi, leteckému stíhačskému esu četaři Josefu Františkovi, se první takovou obcí staly Otaslavice.


Je docela příznačné, že současné Božice a Otaslavice mají z minulosti leccos společného. Třeba to, že nejstarší zmínky pocházejí z 13. století, že byly vytvořeny na počátku 50. let 20. století sloučením dvou obcí a že mají dnes přibližně stejně domů a bytů i obyvatel. Božice mají více obyvatel, Otaslavice více domů.

Z webových stránek jsem vybral několik zajímavých a důležitých informací o obci:

Ve tvárné krajině, kde hanácké roviny přecházejí do kopců a lesů Drahanské vysočiny, 12 km jižně od Prostějova, najdete na mírných svazích a v údolí potoka obec Otaslavice. První historicky doložená zmínka o vsi je z r. 1278. Stál zde horní a dolní hrad (patrné jsou ještě zbytky věže - hladomorna - a opevnění), mezi památky patří pseudogotický kostel sv.Archanděla Michaela, kryté barokní schodiště ke kostelu zv.Pavláčka a starobylá renesanční fara. Mezi slavné rodáky patří Josef František, plukovník in memoriam, jeden z nejlepších stíhačů 2. světové války, který padl v letecké bitvě o Velkou Británii(1940). Jeho jménem se nazývá také místní základní škola. Odvážné činy Josefa Františka připomíná i památník, který je umístěn před jeho rodným domem v místní části zvané „Kout“. V rámci Mikroregionu Předina byl realizován projekt naučné stezky Předinou za poznáním. Cyklistům je určeno 15 zastavení.
Počet obyvatel: 1289
Počet domů: 550

Horní a Dolní Otaslavice žily spolu jako dvě obce a byly na sobě závislé. V Dolních Otaslavicích byl poštovní úřad, dva mlýny, pila, cihelna, 11 smíšených obchodů, záložna, 4 hostince a v Horních Otaslavicích fara, kostel a škola, 3 smíšené obchody, dvoje kramářství, 2 hostince, kovářství, záložna a mlýn. Pošta byla dopravována autobusem do Nezamyslic. Sloučení obou obcí se uskutečnilo až v r. 1950.

Obec Otaslavice je zřizovatelem příspěvkové organizace s názvem Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice. V tomto školním roce navštěvuje základní školu 174 žáků. Do mateřské školy je zapsáno 50 dětí.

TJ SOKOL OTASLAVICE - ODDÍL KOPANÉ - hraje v současné době III.třídu.

Zajímavý je i přehled společenských akcí za poslední dva měsíce:
výstava obrazů, vinobraní, výlov rybníka, Halloween 2015, Dušičkový pochod nebo Svatomartinské oslavy, které budou příští středu 11.11.2015. Tak rodáci a přátelé Otaslavic, nepokusíme se nějakou z otaslavických akcí přenést k nám do Božic. Hodně toho děláme též ....
Výzva:
 Prosím občany, kteří čtou tyto stránky a mají zájem, abych tady představil obec, z níž přišli před desítkami let oni nebo jejich předci do Božic či Českých Křídlovic, aby mi napsali, zavolali nebo řekli. Rád  tyto obce představím nám všem. I sám sobě.

                                  (lan)


Žádné komentáře:

Okomentovat