úterý 16. ledna 2018

Boží Božice v kině Marta

Prezentací sedmi návrhů studentů architektury brněnské VUT byla završena jedna etapa zamyšlení se nad možným architektonickým vývojem Božic. Jedno lze ocenit nade vše: Dostali jsme možnost představit si, co a jak by mohlo v Božicích vzniknout, kdyby .....


Ano, to kdyby je důležité, protože prakticky všechny návrhy vycházejí ze současné reality a navrhují určitou představu možného budoucího řešení. Nebralo se v úvahu vlastnictví pozemků a budov, ne vždy bylo zohledněno síťování, taky kolize s územním plánem aj. Šlo doopravdy o vizualizaci určitých možných představ, jak Božice oživit, doplnit, zmodernizovat.... Všichni budeme mít možnost si návrhy, plánky i makety prohlédnout na výstavě, která bude od 23. ledna do 2. února umístěná v předsálí kulturního domu.
Obecně lze říci, že zaujal návrh na dostavbu obecního sklepa při zachování všeho, co se tam nachází dnes, malá rozhledna v mokřadech plus doplnění stezek o mola a zpevněné průchody tamtéž. Očekával jsem větší diskuzi k přestavbě historické stodoly vedle prodejny COOP Jednota. Trošku mimo asi byl návrh na komunitní centrum pod sýpkou. Taky se zástavbou v prolukách po celé obci to určitě nebude tak jednoduché, jakl by se jevilo z představených návrhů.
Nejvíc pak - kromě obecního sklepa - zaujal návrh na revitalizaci farské zahrady a celkovou úpravu křídlovické návsi. Ano, s návsi bychom se asi časem vypořádali, s farskou zahradou už to bude těžší, protože tato zahrada je soukromým (církevním) majetkem a tudíž bude v prvé řadě záležet na vlastníkovi, jak by se k případným návrhům postavil.
V kině Marta to odsýpalo, byla tam výborná atmosféra a výborné občerstvení. Škoda, že nás tam nebylo o trošku víc, bylo by tam i tepleji. Byl to však docela zajímavý podvečer.

                          (lan)Žádné komentáře:

Okomentovat