čtvrtek 18. ledna 2018

Nad erbem vladyků z Křídlovic

Náčrtek erbu vladyků
z Křídlovic
Nevím, kolik ze čtenářů tohoto blogu ví něco o erbu vladyků z Křídlovic, kdysi dávno drobné široce rozvětvené české (moravské) šlechty, které ve 14. století patřila obec Křídlovice (pozdější České Křídlovice) i některé majetky v okolí.


Moravský historik Lubomír E. Havlík ve své publikaci Dějiny královského města Znojma a Znojemského kraje z roku 1998 o vladycích z Křídlovic píše:
Křídlovice náležely ve 14. století rozvětvenému rodu zemanů z Křídlovic. V roce 1349 se připomíná Vítek z Křídlovic, který svůj majetek postoupil svým vnukům Bohušovi, Jankovi a Anně. Manželka Bohuše se jmenovala Ofka, Anna z Křídlovic byla manželkou Adama z Lovčic a Žerotic. Samotný Bohuš z Křídlovic zapsal své dědické právo na Křídlovice roku 1355 Kyjovcovi z Kyjovic. To se stalo realitou  v roce 1366. Kyjovcové patřily  k poměrně významným rodům našeho regionu a jsou jim věnovány odborné stati v jiných pramenech. Na křídlovické tvrzi seděl v roce 1466 vladyka Jan Buzek z Křídlovic se svou ženou Annou ze Švábenic. V roce 1481 zmínky o vladycích z Křídlovic mizí a majitelem křídlovické tvrze byl  v tomto roce Štěpán Eynzingar z Eynzingu. Eynzingarové drželi v té době Jaroslavice, a to až do roku 1517, kdy Jaroslavice získal Adam z Bačkovic. Křídlovická tvrz v té době asi už vzala za své. Tvrze se stavěly ze dřeva, takže nabylo zase až tak složité se jí zbavit ...

O vladycích z Křídlovic toho zase tak moc nevíme. Nevíme ani, kde se nacházela jejich zemanská tvrz. Podle dosud uznávaných poznatků to pravděpodobně bylo na vrcholku kopce zvaného později Tanzberg. To je to návrší nad sklepy za bývalým Opletalovým, kde na úpatí stojí dnes.komunistický pomník osvobození. Osobně si však myslím, že daleko přijatelnějším místem pro zemanskou tvrz vladyků z Křídlovic by bylo návrší, kde byla později postavena křídlovická škola. Tvrz by pěkně shlížela na již o sto let dříve postavený kostel. Křídlovice se od rovinky u Jevišovky šplhaly do kopců, podobně jako sousední Božice. Ostatní vísky kolem Božic a Křídlovic postupně zanikaly, některé už při morových nákazách právě ve 14. století.

Lubomír E. Havlík doplnil svoji publikaci i o náčrty erbů. A mezi těmito erby je též erb vladyků z Křídlovic. Snad by to mohla být orlice, možná nějaký jiný pták s výraznými křídly. Možná by stálo za to, oslovit šikovné božické školáky, kteří by si se svou představou erbu vladyků z Křídlovic pohráli a vytvořili tak svou představu jedné z našich nejstarších památek. Co říkáte?

      (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat