sobota 6. ledna 2018

Božičtí hasiči sněmovali (akt.6.1.navečer)

Na valné hromadě se v sobotu 6.1.2018 sešli ve své klubovně v bývalé křídlovické kovárně božičtí hasiči. Jednání řídili vedoucí činitelé SDH Božice Miroslav Beneš (velitel) a Jan Szabó st. (starosta). Hasičského sněmu se zúčastnil též starosta obce Božice Karel Hala a hosté.


Podrobnou zprávu o činnosti přednesl velitel Miroslav Beneš a nejzajímavější údaje z ní postupně doplním do tohoto materiálu. Zajímavá byla i zpráva o stavu pokladny, kterou přednesl Jan Peterka ml. a materiální záležitosti s panem starostou probíral člen výboru Dalibor Tomášek. Nechybělo ani ocenění hasičů, poděkování za práci i u příležitosti životních jubileí.A jsem rád, že nezapomínáme ani na sestry a bratry hasiče, kteří již nejsou mezi námi. Jejich památku jsme po zahájení uctili minutou ticha.
Po krátké diskuzi následovala prohlídka nového dopravního vozidla značky Ford. Je skutečně na velmi dobré kvalitativní úrovni a doufejme, že bude hasičům sloužit k plné spokojenosti. Debatovalo se o stavebních úpravách hasičské zbrojnice (jejího zateplení), terénních úpravách dvora i prostoru před branou a zakoupení či opravách hasičského materiálu. Gulášek z dílny Petra Fialy ml. byl vynikající, stejně jako další občerstvení, které jsme od samého počátku měli k dispozici.
již v únoru se potkáme na první velké hasičské akci, kterou je tradiční fašank. Tak si nezapomeňte zaškrtnout v kalendáři sobotu 10.února 2018.

Z příspěvků Mirka Beneše, Honzy Szabóa, Honzy Peterky, Daniely Opletalové a starosty obce Karla Haly jsem vybral následující informace:
V lednu loňského roku vyšla ve Znojemském deníku Rovnost dvoustrana o SDH Božice (připravili L. Nevrkla a M. Beneš), hasiči zajistili fašank s půlnočním překvapením a Božické krojované hody, hasičky vyhrály okrskové kolo v požárním sportu a zúčastnily se Hasičské ligy 2017 (nejlepší čas našich hasiček byl zaznamenán na závodě hasičské ligy 2017 ve Chvalovicích), oceněna byla první pomoc Dalibora Tomáška při dopravní nehodě na kruhovém objezdu. hasiči pořádali fotbalový turnaj na Škárkovce, 4 závodníci zúčastnili se v Pravicích soutěže O železného hasiče, pravidelných školení a prováděli pravidelnou údržbu hasičské techniky. Aktuálně se zabývají opravou čerpadla a nádrže u tatry a do opravy do Vítonic předali novou hasičskou stříkačku "patnáctku" zakoupenou od SDH Břežany. Z dotace bylo zakoupeno nové speciální dopravní auto Ford, které nahradí starou Avii, u níž se rozhoduje, co s ní. Zakoupena a doplněna byla nová hasičská technika.
Zásahová jednotka  obdržela v roce 2017 28 hlášení, z toho bylo provedeno 22 zásahů. Nevyjíždělo se 4x a započítáno je i taktické cvičení v Hrušovanech n. Jev. a Pravicích a byly provedeny dvě požární asistence na farmě Klíč. Největší zásah byl při požáru v Hostěradicích na poli a v přilehlém lesíku 8.7.2017. Prakticky všechny významné zásahy jsou zachyceny na blogu ProBožice. Výtěžek  z prodeje při rozsvěcování vánočního stromu věnují hasiči potřebám božické základní školy.
I letos se počítá s fašankem, fotbalovým turnajem na Škárkovce i pomocí při rozsvěcování vánočního stromu. Přihlášeni jsme do Hasičské ligy žen 2018. Starosta obce ocenil hasiče jako významnou složku záchranného systému a slíbil hasičům podporu a pomoc s úpravami prostranství u hasičské zbrojnice a hasičské klubovny i při opravách a zakoupení nového potřebného materiálu. Poděkoval Mirkovi Benešovi za jeho organizační činnost a připomněl získání krajské dotace na nové speciální hasičské vozidlo.
.

                  (lan)


Žádné komentáře:

Okomentovat