úterý 16. ledna 2018

Božické "lípy svobody"

Letošní nejdůležitější "osmičkové" výročí vzniku naší republiky je příležitostí k připomenutí a oživení mnoha pozapomenutých událostí a jevů patří i Stromy svobody. Nás může těšit, že takové význačné stromy byly vysazeny i v Božicích. Božické lípy svobody patří mezi sedmičku dřevin, které byly přihlášeny do celorepublikové kampaně Stromy svobody 1918 - 2018, kterou organizuje Nadace Partnerství.


V Božicích byly 28.9.1935 vysazeny tři lípy. Bylo to v den otevření Jiráskova domu osvěty v nové části Božic zvané Kolonie, který si postavili noví čeští osadníci v oblasti, kde tehdy převažovalo německy mluvící obyvatelstvo. V rámci celodenní slavnosti umístili divadelní ochotníci z Prahy, kteří božické kolonisty podporovali, na budovu pamětní desku, kterou zde můžeme spatřit dosud. Tři vysazené lípy byly pojmenovány po význačných politicích té doby T. G. Masarykovi, M. R. Štefánikovi a Antonínu Švehlovi. V sále Jiráskova domu osvěty pak pražští ochotníci sehráli divadelní hru Aloise Jiráska Vojnarka.Mezi Stromy svobody je možné zařadit i lípu u bývalé české státní menšinové školy, kterou s podporou pražských vlastenců postavili v roce 1926 pro české děti z právě budované božické Kolonie, z nádraží, Starého Karlova a české děti státních zaměstnanců. Na památku této významné vlastenecké události byla vedle školy zasazena lípa, V roce 2018 bude kolem lípy provedena celková terénní úprava na oddychový parčík s posezením.

Další informace k aktuálnímu projektu Nadace Partnerství nazvanému Stromy svobody 1918 - 2018 přineseme v samostatném příspěvku.

                        (lan)Žádné komentáře:

Okomentovat