neděle 29. dubna 2018

Infotabule chce změnu

Takový divný vkus...teda spíše nevkus
Už jsme na tomto blogu věnovali nešťastné znovuinstalaci informační tabule vedle autobusové čekárny na novém kruhovém  objezdu v Božicích dost prostoru. I v anketě čtenáři naznačili, že tento krok božické radnice nepovažují za zrovna povedený. Chce to tedy zjednat nápravu, a to pokud možno ještě v tomto roce.


Moji pozornost upoutala tabule minulý a tento týden. Volný prostor v pravé třetině tabule totiž začaly zaplňovat plakáty. Ne domácí, ale cizí. Minule zvoucí na Čulský košt, koncem tohoto týdne nabídka jakýchsi dětských prázdninových pobytů. Nikdo těm nešťastníkům neřekl, že tam nemají co dělat, že to totiž není plakátovací plocha. Co horšího: Nikdo z obce tyto plakáty neodstranil!
Dneska ráno vraceje se z Flopu jsem k tabuli zašel, abych se podíval, který negramota to tam zase cosi nepovedeného vylepil a při té příležitosti jsem pozorněji pohlédl i na instalovanou mapu. A ejhle: Taky už je neaktuální a tudíž patří do místního archivu jako historický dokument, nikoliv však vystavit na exponované místo, které má pomoci s orientací v obci náhodným turistům a nepravidelným návštěvníkům.

Opatření k nápravě je jednoduché: Tuto tabuli odmontovat a nainstalovat ji do prostoru budované klidové zóny - parčíku kolem Lípy svobody vedle budovy bývalé české státní menšinové školy (v posledních letech ZUŠ), dát tam informace kolem vzniku české Kolonie u Hoja dvora a její české školy a dát tam nějakou historickou fotografii v patřičném zvětšení. Taková existuje v obecní kronice a já ji nedávno publikoval i na tomto blogu.
Nechat zhotovit novou infotabuli z materiálu, který bude korespondovat s novou čekárnou a nechat zhotovit nový letecký snímek Božic zachycující aktuální podobu obce v polovině roku 2018. To bude taky zároveň pěkný dárek obce ke stému výročí vzniku Československé republiky. Tak s chutí do toho.

                (lan)

Věru hodně zastaralá mapa...

Žádné komentáře:

Okomentovat