pondělí 23. dubna 2018

Procházka starými Božicemi. Tentokrát křídlovická náves (akt.25.4.)

Nedávná velmi zajímavá diskuze nad jednou z božických místních ulic mě trošku víc ponoukla k tomu, abych se pohledům na staré Božice věnoval ještě dále. Vybral jsem tentokrát pohled na starou křídlovickou náves.


Jak známo, obec zvažuje, že by podpořila zpracování projektu na celkovou revitalizaci křídlovické návsi a na navazující odpočinkovou zónu v otevřené farské zahradě.
Že projekty budou mít nadšené příznivce i nekompromisní odpůrce je nabíledni. Že bychom ale s křídlovickou návsí něco udělat měli, na tom se shodneme všichni.
Hlavní průtah dávnými Křídlovicemi vedl kolem staré křídlovické kovárny kolem domu paní Moudré za Krajsovou zahradou kolem obchodu Komínek (kdysi Kamarad) hlavní křídlovickou obchodně podnikatelskou ulicí na křižovatku u dnešní II. MŠ, kolem křídlovického domu č. 1 (Škárkovo), přes dnešní Zlatou uličku na Čimperku, kolem naší křídlovické zahrady a kolem dnešních Juřenových se nedaleko farské zdi napojovala na silnici kolem staré pošty a kláštera.
Silnice kolem kostela byla pouze úvozová a špatně sjízdná. Zpevněná komunikace kolem kostela se budovala za první republiky kolem roku 1932.
Na návsi stály všechny důležité budovy Křídlovic: kostel sv. Petra a Pavla, fara, hostinec Pod kostelem (Dufkův) a obchod pana Maxe Grosse zvaný Židárna. Pak tam ale stála přímo pod kostelem patrová budova, v níž byl provozován Bradův hostinec a v 30.letech zde byla prodejna obuvnické firmy Baťa. Budova byla poškozená nálety v dubnu 1945 a po válce úplně stržená.
Před 4 roky jsem k tomu psal toto - viz: https://probozice.blogspot.cz/2014/06/k-historii-bradova-hostince-v-ceskych.html
Dávná minulost, kdy budova sloužila jako Bradův hostinec, nemá vlastně pořádného pamětníka. Zmínku o ní neutrousil ani pan Pfister ve své historii Božic a Křídlovic. Asi proto, že budova jako hostinec fungovala někdy mezi roky 1880 - do první světové války (1914). Pak pravděpodobně změnila majitele a hostinec zde již nebyl provozován. Možná zrovna v té době začal fungovat jiný hostinec v sousedství - současným Božicím známý jako Hostinec u Dufků (původní majitel Johann Hofstätter, potom jeho syn Emmerich a poté jeho dcera Adele).
A jak ke svému jménu přišel dnes již neexistující hostinec, kdysi známý jako Bradův hostinec? Někdy kolem roku 1880 se do domu - tenkrát č. 39 - na návsi pod kostelem v Českých Křídlovicích, kde provozovali hospodu Matourkové, přiženil Franz Brada. Paní Matourková, roz. Wollner, byla vdovou a mladší muž jménem Franz Brada ji okouzlil. Křídlovice tenkrát zažívaly šťastnou dobu, byly centrem pravidelných vinařských trhů, které se konaly právě na této návsi pod kostelem. Hospoda s novým spolumajitelem Franzem Bradou neobyčejně ožila. Podnikavý duch mladého muže přinesl i úspěch v podnikání, což dokládají i krásné firemní originály. Čtvrtku na víno a ochtlík jsem tady představoval nedávno. V hostinci se nepilo jen pivo, ale i víno! Malíř Johann Brunner zachytil Bradův hostinec před 110 lety právě v radostné jarní době.

                             (lan)Žádné komentáře:

Okomentovat