sobota 25. ledna 2014

Co se stane, když ...

Diskuze k některým materiálům na webu nebo i různé zaručené zprávy z tiskové agentury JPP (jedna paní povídala) čeří hladinu veřejného mínění i v Božicích.
Tak třeba zřizování, opravování či budování chodníků v Božicích. Jedna věc je skutečnost: na podzim 2013 se začalo s opravami nejvytíženějších chodníků v obci. Dílo se myslím docela daří a až na výjimky (projevení nesouhlasu s nenarovnáním jednoho konkrétního chodníku) byla tato akce přijata obyvatelstvem velmi pozitivně. Poslední dobou ale sledujeme diskuzi nad dvěma chodníčky-stezkami pro chodce, které zatím nevypadají úplně nejlépe. Byl bych velmi nerad, kdyby nakonec dopadly jako proslulý nepovedený chodník od vojenských bytovek s přechodem k Míčově zahradě a podél božické nové zástavby naproti Donátovi  směrem k nádraží. Náběh k tomuto dílu má část chodníku pod  bývalou Klíčovou zahradou (naproti božické Jednotě) směrem ke schodům u Dosoudilova sklepu. Uvidíme, jak se dílo v konečné podobě vydaří. Zatím je to ve stadiu přípravných prací a chodit  po něm nedoporučuji, dokonce by tam měla být umístěna značka Vstup zakázán! Předpokládám, že hotový chodník bude pokračovat i za novým mostkem směrem ke kládovému lisu i směrem k Pajerovým. Každopádně mohla být veřejnost o této akci informována a předešlo by se dohadům, co tam vzniká. Pokud tato informace někde prošla, pak se omlouvám, ale já ji nezachytil. Jinak musím podotknout, že jsem autorem této myšlenky, kterou jsme neúspěšně protlačovali už v minulém volebním období a každý se může zpětně podívat, jak jsme fotomontáží chodník představili. Jezdím tudy denně a zvláště ráno, když jsou děti do školy, patří toto místo k velmi rizikovým a už dneska je pozdě, že tam chodník dosud není.
Stezka, která spojuje cestu v ulici Nad Farskou zahradou s hlavní silnicí kolem kostela, je stará stezka-chodníček, kterou si tam asi kdysi vyšlapali a zpevnili majitelé několika sklepů. Přimlouval bych se za to, aby i ona dostala modernější kabát, i když asi není a ani do budoucna nebude příliš vytížená.
Poslední problém, který stojí za zamyšlení, se objevil na úřední desce naší obce:
MěÚ Znojmo OŽP provedl z moci úřední opravu zřejmé nesprávnosti v rozhodnutí, které vydal dne 18.12. 2013. Zřejmá nesprávnost spočívala v tom, že v části „Rozdělovník“ nebyl do seznam účastníků řízení uveden vlastník pozemku parc. č. 1699/1 (ZE 1699/1) v kat. území Božice Mag. Franz Loidolt. Základním účastníkem řízení je Zájmové sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - doručeno bylo zástupci AP INVESTING, s. r. o.
K tomu Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí vydal dne 18.12.2013 kolaudační rozhodnutí k užívání stavby „Božice – kanalizace II. etapa". Dne 20.1.2014 podal odvolání účastník řízení Mag. Franz Loidolt, Julia Fučíka 361, 37881 Slavonice, zastoupený na základě plné moci Janem Zatloukalem, 67164 Božice 15. MěÚ Znojmo OŽP předkládá účastníkům tohoto správního řízení podané odvolání a současně účastníky dle ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
vyzývá, aby se ve lhůtě do 17.2.2014 vyjádřili k jeho obsahu.
Aby to bylo srozumitelné: Sdružení VaK Znojemsko vážně pochybilo, dělalo mrtvého brouka, čekalo, že problém vyhnije (uplyne doba, do kdy je možné se odvolat), a dodnes odmítá své pochybení uznat a znehodnocený pozemek finančně vyrovnat. Takže si počkáme a uvidíme. Je to poučení pro všechny, kteří vnímají některá opatření či úkony jako zjevnou nespravedlnost a křivdu, ale bojí se ozvat, odvolat, bojovat za svá práva. Musíme si zvykat, že za nás nikdo nic neudělá, že za svá práva musíme v prvé řadě vystupovat my sami.
                      Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat