pondělí 3. listopadu 2014

1. ZO: Až příliš komorní zastupitelstvo

Špendlík byste slyšeli spadnout na vyleštěné parkety sálu božického kulturního domu v pondělí 3.11.2014 v době mezi 18:00 až 18:30 h. V této komorní atmosféře probíhalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva.
Překvapení ani žádná změna oproti připravenému programu se nekonaly. Zvoleni všemi hlasy byli všichni navržení, a tak za povšimnutí stojí pouze tři momenty, které trošku ze selankovitého průběhu vybočily.
Po zahájení hlasování o členech rady obce se zastupitelka Růžena Baráková dotázala, jestli bude víc navržených než je volený počet. Nebylo. Škoda. Možná mohla někoho navrhnout. Odpovídalo by to poznámce bývalého dlouholetého starosty Ing. Zdeňka Čurdy, že mu "v radě chybí aspoň jedna žena." A vůbec musím přiznat, že mi pan Čurda dnes mluvil z duše a prakticky se vším, co ve své krátkém příspěvku pronesl, můžu souhlasit. Mj. ho zaujal i bod z našeho volebního programu (PRO BOŽICE 2014) týkající se porodného. A trošku objasnil některé body programu sdružení SNK za trvalý rozvoj. Prostě dobrý, kultivovaný projev zkušeného komunálního politika. I přítomná třicítka občanů souhlasně pokyvovala hlavami. Těsně po skončení jednání se ještě hlasitě ozvala se svou připomínkou k organizačnímu zajištění zastupitelstva paní Jana Baráková. I s její připomínkou musím souhlasit. V sále chyběly mikrofony. Takové faux pas jsem ani já nečekal. Ukázalo se, jak moc nám chybí slušná zasedačka. Taky námět na řešení. Že bychom třeba zrekonstruovali  a generálně opravili kino a po vzoru našich předků (1945 - 1950) se vrátili do sálu Daňkova hostince? Určitě by to tam bylo lepší, příjemnější a s veškerou technikou, která tam je nainstalovaná již dnes. A s bezbariérovým vstupem. Budova kina na svou blízkou budoucnost stejně nepochybně čeká ...

Přehled výsledků voleb starosty, místostarosty, rady obce, finančního a kontrolního výboru:
Dlouhodobě uvolněný starosta obce: Karel Hala
Dlouhodobě uvolněný místostarosta obce: Jiří Čada
Neuvolnění členové rady obce s odměnou 900 Kč měsíčně: Petr Fiala, Robert Turoň, Karel Kučera
Finanční výbor: předsedkyně Anna Hříbková (odměna 800 Kč měsíčně), členové výboru (odměna 650 Kč měsíčně): Ing. Marek Klíč, Jan Kudlička, Jan Zatloukal, Ing. Jiří Dvořák
Kontrolní výbor: předseda Josef Leisser (odměna 800 Kč měsíčně), členové výboru (odměna 650 Kč měsíčně): dr. Růžena Baráková, Ludmila Benkovičová, Marek Kročil, Štefan Turoň.
Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva byly schváleny na tomto zasedání zastupitelstva bez výhrad. O všem se hlasovalo veřejně.
V diskuzi kromě Ing. Čurdy vystoupil občan Šafránek a dožadoval se vyčištění křídlovické studánky s tím, že řada lidí z Křídlovic si tam chodí pro pitnou vodu. Jinou vodu prý nemají. Doma jsem se potom na Fandovi díval na western z roku 1880. Mělo to k sobě tak nějak blízko ...
Příští zastupitelstvo zasedne ještě v prosinci a bude schvalovat rozpočet na rok 2015. Tak nezapomeňte přijít.

                                (lan)

2 komentáře:

  1. Z ustavující schůze zastupitelstva v Miroslavi odcházeli všichni zastupitelé s knihou v níž se se svými osudy svěřuje jeden za závislých hráčů. Věnovalo jim je sdružení Společně a rozdali zástupci iniciativy Miroslav bez hazardu. Minulé zastupitelstvo mělo na podzim na stole i zákazovou vyhlášku. „Předložili jsme ji s kolegou Petrem Juračkou, ale získali jsme jen čtyři hlasy z patnácti. Od prázdnin sbíráme podpisy pod petici. Máme jich asi pět set a budeme ještě chvíli pokračovat," sdělil další z členů iniciativy a bývalý zastupitel Aleš Bednařík.

    OdpovědětVymazat
  2. K dalšímu pokusu se chystají i aktivisté a část zastupitelů v Hrušovanech nad Jevišovkou. "I když věřím, že zdravý rozum nakonec zvítězí, musíme brát v potaz, že zastupitelstvo se příliš nezměnilo a strany měly v programu spíše zachování stávajícího stavu než další regulaci," konstatoval jeden z iniciátorů odporu proti hernám v Hrušovanech Patrik Reichl.

    OdpovědětVymazat