pátek 7. listopadu 2014

Oznámení o konání voleb do školské rady

Na webových stránkách ZŠ a MŠ Božice - viz http://www.zsbozice.cz/ - je zveřejněna informace o volbě člena školské rady za rodičovskou veřejnost.

Volby do školské rady, kterou zřizuje rozhodnutím rady obce Božice, zřizovatel Základní školy a mateřské školy, Božice, příspěvkové organizace na jednání ze dne 10.11.2005, se uskuteční v pondělí dne 1.12.2014 v době od 7:00 do 16:00 hodin ve sborovně školy.
Návrhy kandidátů na člena školské rady je možné podávat nejpozději do 14.11.2014 osobně v ředitelně školy.

Volby proběhnou tajným hlasováním. Volič obdrží při vstupu do volební místnosti kandidátní listinu, na které zakroužkuje jméno jednoho kandidáta.
                    (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat